Category Archives: grammatik

National Punctuation Day

national punct day

Fra: Flickr

Ifølge visse kilder var det National Punctuation Day den 24. september. Det postede ESL Library  et indlæg om, som kan læses her. Indlægget indeholder en stribe artikler om hvordan forskellige tegn bruges korrekt, og her kommer fem forslag til at bruge sidens forklaringer til at træne tegnsætning med eleverne.

  1. Uddel indlæggene fra siden til eleverne i grupper, og lad dem omsætte forklaringerne til en lille video og lave tilhørende øvelser, som deles med resten af klassen.
  2. Giv eleverne et emne fra Journal Jar, og lad eleverne skrive tekster hvor de demonstrerer at de har forstået reglerne. Sig til eleverne at de skal anvende x antal bindestreger, y antal opremsningskommaer og z antal komma omkring parentetiske relativsætninger.
  3. Bed eleverne forklare brugen af komma eller bindestreg i den tekst I arbejder med, ud fra de regler I har læst om. Holder forfatteren sig til reglerne, eller brydes de?
  4. Bed eleverne se på deres seneste aflevering. De skal nu rette den igennem for tegnsætning, og de skal i et kommentarfelt forklare brugen af samtlige tegn. Altså, hvad er reglen for det enkelte komma der er sat?
  5. Er der noget omkring tegnsætning der mangler på ESLs side? Lad eleverne skrive de artikler om tegnsætning som de (eller du) mener der mangler.

Oprydning på bloggen

Noget af min barsel går med at rydde op på bloggen. Det betyder at jeg er i gang med at læse alle indlæg igennem, rette links til og slette døde links, slette helt uaktuelle indlæg osv. Det er noget af en hovedrengøring, som tager tid. Indtil videre er jeg igennem en fjerdedel af indlæggene. Men som det altid er med oprydninger, finder man jo også en masse lækre sager som man helt havde glemt. Så her kommer lige nogle links og indlæg jeg synes du skal kaste et blik på (igen) hvis du, som jeg, havde glemt at de eksisterede.

 

Publikationer

Læs denne lille udgivelse om forfattere i gymnasiet, og få en masse gode ideer til skriveøvelser med dine (dansk)elever og ideer til hvordan du kan inddrage forfattere i skriveundervisningen.

 

Links

Mangler du ideer til din Shakespeare-undervisning? Så klik ind på Folger Shakespeare Library.

ESLvideo kan man blandt andet lave quizzer til små videoklip. Du kan læse mit blogindlæg om hvordan man kan bruge sitet her.

Phrase Up er et lille program der kan hjælpe eleverne med at finde de ord de ikke selv lige kan huske, mens de skriver. Du kan læse mit blogindlæg om at anvende programmet her.

Grammar Girl giver en masse ’dirty tips’ til hvordan man kan holde styr på den engelske grammatik. Du kan se mit indlæg om hvordan Grammar Girl kan bruges i undervisningen her.

Mangler du ideer til glosetræningsøvelser, så kan du nok blive inspireret af denne side, som giver dig ”two dozen tips and techniques’. Altså, masser af glosetræningsøvelser og -spil.

Vil du træne gloser med cloze tests, kan du lave dine egne her.

Eller hvad med at give eleverne denne lille quiz hvor de – på tid – skal gætte de 100 mest almindelige engelske ord. Det er en øvelse der kan være meget relevant for et sproghistorisk forløb.

Husk også Breaking News English, som giver masser af små læse-forståelses øvelser der kan bruges til at træne både ordforråd og grammatik.

Brug taler og interviews i undervisningen, og se ideer til hvordan og hvor du kan finde disse i dette blogindlæg.

 

Indlæg der burde være populære

Ud over links og materialer faldt jeg også over nogle af mine egne ideer som jeg ikke burde have glemt. Så her er en liste over indlæg der burde være populære på bloggen:

Hold eleverne i gang 1-3: Tips og tricks til at sørge for alle elever arbejder hele timen.

Hold eleverne i gang 4-5: Tips og tricks til at sørge for alle elever arbejder hele timen.

Art mobs: Lav jeres egne podcastsserie som f.eks. audio guides til et museum.

Lad eleverne skrive deres egen litteraturhistorie. Et større projekt som synes oplagt i som et innovationsprojekt.

Klik ind på dette indlæg, og læs om hvordan du kan bruge Teaching Channel til blandt andet at få ideer til at gå til lyriklæsning på.

Mangler du ideer til hvordan du kan effektivisere gruppearbejdet? Læs dette indlæg.

Word Juggle

www.wordjuggle.com

www.wordjuggle.com

Har du hørt om Word Juggle? Det er et nyt site, udviklet af gymnasielærere på Fredericia Gymnasium, hvor du kan lave flashcards til undervisningen. Men i modsætning til andre flashcard-sites er Word Juggle bygget op omkring muligheden for at lave en bredere vifte af øvelser med disse flashcards, herunder mundtlighedsøvelser og skriftlighedsøvelser, som giver eleverne mulighed for at anvende gloserne i kontekst – noget jeg ikke rigtig synes et site som Quizlet lægger op til.

Sitet er let at anvende: Fem klik, og du har færdige øvelser som andre har lavet. Men som det oftest er med gloseøvelser, giver det mest mening at lave sine egne, så gloserne er målrettet ens egne elever.

Ideen er at man konstruerer sine øvelser for derefter at printe kortene, så eleverne samarbejder med et fysisk sæt af gloser frem for at de arbejder individuelt ved deres computere.

Word Juggle er ganske gratis, men for at kunne etablere ressourcer til at udvikle sitet yderligere, har producenterne også lavet en donationsknap hvor alle donationer er mere end velkomne. For et beskedent beløb (på 20 dollars) kan man købe et livslangt medlemskab, og det har jeg lige gjort, for jeg ville gerne have de ekstra features: At kunne slette Word Juggle-logoet fra mine kort, at kunne få direkte links til mine elevers kategorier og redigere i kategorier.

Jeg har netop produceret to sæt kort til en engelsktime hvor vi skal læse Blake’s “London”. Her skal eleverne allerførst repetere nogle gloser der har med lyrikanalyse at gøre, og disse gloser har jeg så skrevet i Word Juggle. Der er gloser inden for rytme, billedsprog og stilfigurer.

Mit første sæt kort er ’match the word and definition’. Min plan er at give eleverne hver deres kort (nogle har en glose, nogle en definition), og så skal de ellers op og stå og finde deres makker ved netop at diskutere betydningen af deres kort.

Herefter får eleverne i grupper et nyt sæt kort, men her er det bare gloserne uden forklaringer. Ved netop at diskutere glosernes betydning igen (og altså repetere disse), skal de nu sortere ordene ind i de tre kategorier: rytme, troper og figurer.

Vi skal nu arbejde med nærlæsning hvor eleverne skal identificere forskellige ‘poetic devices’ i teksten, og vi diskuterer disse i forhold til tolkningen af digtet (hvordan er disse troper og figurer med til at understøtte stemningen i digtet, og hvilket billede er metaforbrugen med til skabe af London?)

Når vi har analyseret og fortolket digtet, slutter vi timen af med igen at se på alle gloserne, og eleverne skal nu i grupper lægge Word Juggle-kortene i rækkefølge ud fra hvilke gloser var mest relevante for timen i dag. Dette samler vi så endeligt op på.

Jeg glæder mig til at prøve Word Juggle-kortene af om halvanden uge.

anvendt grammatikrepetition – og ditto refleksion

Jeg vil gerne løbende have eleverne til at reflektere over de grammatiske regler vi har arbejdet med, og ikke kun når vi lige er ved at gennemgå dem – eller taler om tilbageleverede stile. Så jeg har i to forskellige klasser lige lavet følgende øvelse.
Eleverne brainstormer på alle de grammatiske regler de kan, fx “s på det finitte verbum i nutid i 3. person ental”, eller “præpositioner kan ikke følges at that-sætninger eller infinitiver, men må omskrives med gerundium eller med ’the fact’, eller præpositionen må slettes”, eller “adjektiver beskriver substantiver og pronominer mens adverbier beskriver alle andre ordklasser”, eller “adjektiver skal altid have støtteord på engelsk” osv osv osv. ALT hvad de kan huske af grammatik.
Jeg skriver bare deres regler på tavlen. (I disse to tilfælde sørgede jeg faktisk for at tage billeder af de overfyldte tavler og skrive disse rene, for så kan vi lave øvelsen igen hvor de så skal føje endnu flere regler til de allerede nævnte).
Herefter skal de så nærstudere et eller to afsnit af en tekst som vi arbejder med. Og nu skal de forsøge at demonstrere så mange af reglerne fra tavlen som muligt med dette lille tekstuddrag. Dette gør de i par, og så samler vi op på klassen, hvor alle reglerne skal bevises ud fra teksten.

Og så vil jeg lige indskyde her til sidst at jeg ufortrødent fortsætter mit arbejde med omlagt skriftligt arbejde, peer-rettelser osv. på trods af denne artikel. Og jeg glæder mig til til ved juletid at kunne skrive en opdatering over dette halve års arbejde med skriftlighed.

EP

5 Minute English

5 Minute English er et fint ESL-website hvor du med god samvittighed kan sende eleverne hen hvis de er hurtigt færdige med et stykke arbejde som de andre elever stadig arbejder på, eller hvis I har 5 minutter tilovers af en time.

Under “lessons” er små øvelser inden for kategorierne grammar, reading, vocabulary, listening, pronunciation og slang/idioms. Alle øvelserne er godt nok bygget over samme skabelon og er traditionelle indsætningsøvelser (som måske ikke har den store læringseffekt i det lange løb), men især ved fx idiomerne kan eleverne i det mindste stifte bekendtskab til disse idiomer, og jeg synes også lytteøvelser og intonationsøvelserne er fine til små faglige afbræk.

Mere interessant er måske Q&A-sektionen hvor eleverne kan finde svar på nogle klassiske sprogspørgmål andre har stillet. Denne sektion vil jeg bruge til en øvelse hvor eleverne individuelt skal vælge et spørgsmål og læse svaret. I grupper af tre skal de så – med computeren slået ned – genfortælle deres spørgsmål og svar.

Men det 5 Minute English egentlig inspirerede mig til, var at få mine elever til at lave deres egen sproglige Q&A: De skal løbende selv finde på et grammatisk sprogligt spørgsmål som de så også skal finde et svar til. Enten kan eleverne på skift få for som lektie at de skal finde på et spørgsmål, og klassen kan så i fællesskab prøve at finde svar, eller – som en slags stafet – skiftes eleverne til at finde på et spørgsmål som videregives til en klassekammerat, og han/hun har så for som lektie at besvare spørgsmålet skriftligt og præsentere svaret mundtligt for klassen den efterfølgende time og så finde på et nyt spørgsmål som gives til en ny kammerat. Spørgsmål og svar skrives ind i et fællesdokument, en klasseblog eller en anden platform som hele klassen har adgang til.

Og så kunne det jo være cool at få eleverne til at lave deres helt eget 5 Minute English-site, således at eleverne efter hvert grammatisk emne laver små øvelser til emnet, der så postes på en fælles wiki eller et website. Det er jo sådan set ikke noget nyt. Jeg har før lavet en grammatik-wiki med mine elever, men at kunne lave en lidt mere struktureret site med elevernes egne øvelser, der langsomt blev tilføjet og udbygget hen over årene, kunne være sjovt at få prøvet af.

Nu har jeg godt nok ikke en 1.g i engelsk i år – til gengæld har jeg en 1.g i dansk. Så måske skulle jeg bare konvertere ideen til danskfaget og lave vores eget sprogsite i dansk. Det bliver dog først efter jul når grundforløber er slut.

EP

15 ideer til at aktivere hurtige elever

På Facebook-gruppen for engelskundervisere så jeg et spørgsmål der drejede sig om hvordan man aktiverer de elever som bliver hurtigere færdige end andre elever. Altså, hvilke små (kontekstrelevante?) øvelser kan man sætte disse elever til at lave mens de andre elever bliver færdige. Nu var det i engelskgruppen jeg så spørgsmålet, så engelsk er mit udgangspunkt, men nogle af øvelserne må kunne være relevante for andre (sprog)fag også. Og jeg har prøvet at dele forslagene ind i to kategorier: Som pause fra grammatikøvelser, og som pause fra tekstlæsning (fx arbejdsspørgsmål). Det giver ikke helt mening kun at skelne sådan, men det hjalp mig med det kontekstrelevante selvom nogle af ideerne selvfølgelig kan bruges i begge tilfælde hvis ikke øvelsen behøver at ligge direkte i forlængelse af den opgave eleven er blevet færdig med.
Her kommer mine 15 forslag.

Det er grammatikøvelser, eleven er hurtigt færdig med

1) Luk computer/grammatikbog/læg ark væk/vend dig væk tavlen, og skriv reglen for det grammatiske fænomen I lige har arbejdet med, ned på et stykke papir. Hæng det på opslagstavlen.

2) Rejs dig op og stil dig til rådighed for klassekammerater, der måtte have brug for hjælp med øvelsen.

3) Lav en lille quiz over det grammatiske fænomen I har arbejdet med, til dine kammerater på www.testmoz.com.

4) Skriv fejlsætninger til dine klassekammerater. Du skal selv kunne komme med den perfekte grammatiske forklaring af fejlene.5) Hvad er det næste grammatiske emne du gerne vil arbejde med? Skriv en seddel med dette til din lærer. Prøv også at skrive hvad du ved om emnet – og hvad du synes du mangler at vide.

6) Vent på at en kammerat også bliver færdig. Spil så et slag ’quick, say the opposite’ hvor din lærer har klippet en lang række gloser ud, og du og din partner nu skiftes til at læse en glose op for hinanden og sige det modsatte. Gloser til øvelsen kan fx findes her

7) Test og træn dit ordforråd her, her, her, her, her, her, her eller her.

8) Spil et hurtigt spil Whizz Words.

9) Lyt til en interessant TED-talk , fx er TED-ed videoerne af passende længde og meget fyndigt formuleret.

10) Lav en fyldeøvelse på Lyrics Training.

Det er arbejdsspørgsmål til en tekst, eleven er hurtigt færdig med

11) Skriv dine svar sammen i et resume på præcist 150 ord.

12) Omformuler tekstens tema til et dilemma a la Mads og Monopolet . Forbered dig på at være Mads i en diskussion af dette dilemma.

13) Skriv en indledning til en stil der skulle handle om denne tekst.

14) Kig på arbejdsspørgsmålene én gang til. Kig rundt på dine klassekammerater. Hvad tror du de har svaret? Skriv evt. hvad du mener de har svaret.

15) Research på teksten/forfatteren. Hvad kan du finde?

Og så har jeg skrevet om pausespil til både engelsk og dansk her.

Nåja, og efter at have brugt ca. halvanden time på dette blogindlæg opdagede at jeg har blogget om præcis det samme for 2,5 år siden her.

EP

Children’s University

The Children’s University of Manchester er et ret interessant site for engelsklærere. Sitet er skabt af professor i Lingvistik på University of Machester, Kersti Börjars, og siden har til formål at formidle visse aspekter af lingvistikken for børn. Selvom selve layoutet røber at målgruppen ikke helt er vores gymnasieelever, så er der alligevel flere øvelser her der udmærket passer til niveauet i en 1.g når de skal introduceres til faget. Her er fx både idiom-øvelser, et ’adjective detective game’, og der er faktisk også en tidslinje over det engelske sprogs udvikling som ville kunne bruges i et forløb om sproghistorie. Så gå endelig på opdagelse på siden.
Og nu vi er ved universiteter der laver grammatikspil til gymnasieelever, så glem endelig ikke VISL fra Syddansk Universitet.

EP

Verbaltennis

Jeg er i gang med at repetere verbalsystemet med mine 2.g-elever i engelsk – og det er der godt brug for. Jeg har vist dem pædagogiske skemaer med verbets former og verbets tider, og så lavede vi en klassisk ’find alle verberne i teksten’-øvelse hvorefter eleverne skulle plotte disse ind i et verbalskema. Jeg brugte uddrag fra den tekst som de havde læst på hjemmefra, og som de skal arbejde videre de næste par gange. Vi nåede desværre ikke meget mere end at eleverne lige gik i gang med at gå på verbaljagt i teksten. Dette fortsætter vi så med næste gang inden vi tjekker resultatet sammen på tavlen, og så skal der spilles verbaltennis:
Eleverne finder en modstander hver. De får et stykke papir til deling, og når jeg viser et verbum/verballed af dem vi lige har arbejdet med, skal eleverne nu på skift bøje det i andre former og tider – både aktiv og passiv. Eleverne skal ligeledes ud fra hver bøjning (de bestemmer selv hvad verbet skal bøjes i) skrive hvilken tid/form/diatese verbet er sat i. Dette betyder altså at en elev bøjer verbet, skriver tid/form/diatese ud for, og at modstanderen nu returnerer ved at bøje i en ny tid/form/diatese. Den elev der først må give fortabt eller bøjer forkert taber et point (som kan blive til et parti hvis man er stærk i tennistællerregler – og ellers kan du få dem repeteret i videoen her. Det er vel nærmest en lytte-og-forståelsesøvelse i sig selv).
EP

Grammatikrepetition på spilleplade

I dag havde jeg årets sidste engelsktime med min 1.g-klasse med engelsk B-niveau. Selvfølgelig skulle vi have det lidt sjovt – efter dog at have arbejdet lidt mere fokuseret først – med et grammatikspil som jeg havde fundet på Facebookgruppen Engelskundervisere hvor Lærke Due Isager havde lagt det op. Det er det oplagte repetitionsspil til grammatik. Det kræver ikke en masse klippe-klistre-arbejde (som mange spørgsmålsspil ellers ofte gør), og fordi Lærke har delt det med gruppen som et word-dokument, kan man moderere spillet så det passer bedre til den grammatik man nu lige har nået at gennemgå med den enkelte klasse. Det eneste spillet kræver, er et udprintet spillebræt og en terning pr. gruppe (og nogle spillebrikker, men dem kan eleverne selv hurtigt fremstille af papirklips, papirskugler, viskelædere, eller hvad de nu har på sig).

Nå, men vi startede dagen med at gennemgå en delprøve 1 som eleverne havde arbejdet på sidste gang og gjort færdige derhjemme, og jeg gjorde det klart for eleverne at de ville møde en sådan delprøve til deres skriftlige årsprøve om 4 dage også.

Så skulle vi endelig i gang med spillet – og her blev jeg slået fuldstændig tilbage til start! Selv de mest oplagte ting som vi lige havde talt om mindre end 30 minutter tidligere, var fuldstændigt vaporiseret i podernes hjerner. Her har jeg lavet grammatikvideoer, lavet pædagogiske powerpoints, lavet stationstræning, lavet råbekor med grammatikregler og what have we hele det sidste år, og puha, hvor var der meget af det der bare slet ikke hang ved.

Noget må gøres, og her er den oplagte, indlysende løsning så kedelig klar at det næsten ikke er til at bære: Fremover skal eleverne selvfølgelig have disse quizspørgsmål på forhånd! Eleverne skal jo kunne præcis disse regler, så hvorfor ikke spille spillet ud fra hvor godt de har læst på/terpet lige netop disse regler? Jeg giver nu mine elever spillepladen, og så skal de studere den grundigt og kunne besvare alle spørgsmålene til første time efter ferien. Så spiller vi igen. På en eller anden måde vil jeg også sætte en præmie på højkant – måske endda til vinderen af hver eneste gruppe. En anden kollega i selvsamme Facebookgruppe foreslog vouchers som præmier: Vouchers til en uges ekstra frist på en skriftlig aflevering. Super ide (og tak for den!) til en ganske gratis præmie.

Stor tak til Lærke Due Isager for grammatikspillepladen, der kan hentes under materialer eller findes i Facebookgruppen Engelskundervisere på de gymnasiale uddannelser .

EP