Om denne blog

Jeg underviser i gymnasiet i dansk og engelsk og synes jeg har verdens dejligste arbejde: Så kreativt et job er det vel de færreste der har.

Baggrunden for bloggen

Måske vil nogen krumme tæer når jeg lige om lidt bruger ordet repertoire i undervisningssammenhæng, men ikke desto mindre er det hvad jeg har tænkt mig at gøre. For nye lærere tror jeg én af de største udfordringer i undervisningen er at bygge et repertoire af undervisningsmaterialer, undervisningsformer og undervisningsmetoder op. Som lærere kender vi vores stof, men vi bruger rigtig meget energi og tid på at tænke over hvordan vi griber den næste undervisningstime an. For selvom emnet er et helt andet end det var i sidste time, ligner materialerne ofte hinanden i form – f.eks. læser vi i de humanistiske fag rigtig mange tekster, og i sprogfagene spiller grammatik og glosetræning en væsentlig rolle. Selvfølgelig arbejder vi med forskellige genrer, og selvfølgelig arbejder vi med forskellige strategier for sprogindlæring, men ikke desto mindre kan undervisningen fra et elevperspektiv hurtigt se meget ensartet ud, når nu størstedelen af kernefagligheden findes i de samme typer materialer.

Bloggen her er et forsøg på at undgå at vi alle skal ud og opfinde den dybe tallerken, men i stedet kan bruge denne blog som et startsted for ideer til konkrete undervisningsformer og metoder. Den udspringer af min egen længsel efter et hurtigt fix til inspiration, som jeg lige kan gribe til når de sidste mange moduler er kommet til at ligne hinanden så meget i formen at eleverne har svært ved også at skelne indholdet. Og jeg må i den forbindelse slå fast at jeg ikke er forskrækket over ’sjov undervisning’ som jeg synes der har været en tendens til at være i en del litteratur om undervisningsmetoder. Engagerede elever lærer da bedre. Og at undervisning er sjov, står for mig at se ikke i kontrast til fordybelsen.

Teorierne bag

Nogen bred teoretisk baggrund ligger ikke til grund for bloggen. Jeg er pædagogisk praktiker, ikke pædagogisk teoretiker, men jeg er alligevel inspireret af bestemte pædagogiske og didaktiske strømninger så som den dialogiske undervisning, som den kommer til udtryk hos Olga Dysthe i Det Flerstemmige Klasserum; jeg er inspireret af ny skrivedidaktisk forskning der lægger op til meget mere fokus på feedback og karakterfri skriftlighed; og jeg er delvist inspireret af visse tendenser inden for synlig læring, som sætter fokus på at italesætte og præcisere de faglige mål i højere grad og derigennem gøre eleverne helt afklarede med hvor undervisningen er på vej hen.

Men helt grundlæggende tror jeg ikke at én eneste teori eller metode kan gøres til religion i undervisningen. Helt grundlæggende tror jeg at elementer af de ‘nye strømninger’ inden for pædagogik altid har været tilstede i den gode undervisning. Helt grundlæggende tror jeg nøgleordene for god undervisning er variation, aktivitet og kreativitet – med et respektfuldt og dialogisk forhold mellem lærer og elev.

Hvor kommer idéerne fra?

De fleste af de ideer der er præsenteret på denne blog, ynder jeg at tro udspringer fra min egen hjerne (og at de der ikke gør, er retmæssigt krediteret), men som de fleste lærere har jeg samlet stumper og stykker af forløb, refleksioner og konkrete ideer op på kurser, fra mit pædagogikum, fra bloglæsning og bevægelse på sociale medier og fra læsning af forskellig faglitteratur, og det kan desværre bestemt ikke udelukkes at ideer fra disse episoder er sunket ned i min bevidsthed hvor de har ulmet til jeg har troet de var mine egne. Jeg vil selvfølgelig, i det omfang det er muligt, kreditere hvor jeg kender til ophavsmanden, men glipper krediteringen, beklager jeg dybt og hører gerne om det, så jeg kan få fejlen rettet.

Mål og midler

Bloggen startede i 2010, og her var målet at samle 111 variationer sammen inden for 6 forskellige kategorier.

1.

Organiseringen af undervisningen

… som sætter fokus på undervisningsdifferentiering og deling af klassen med forskellige opgaver. Målet her er at vise at differentiering ikke altid behøver at betyde dobbelt så meget forberedelse, men ofte kan betyde dobbelt så stort udbytte.

2.

Læs en tekst

Få inspiration til at gennemgå tekstlæsning (faglitteratur og skønlitteratur) med en klasse, så du undgår de klassiske ti arbejdsspørgsmål hver eneste time.

3.

Skriftlighed

Et par tips til forskellige opgaver med en skriftlig dimension.

4.

Sjov og spil

Glosespil, snakkespil og grammatikspil er små øvelser der sætter fokus på den mundtlige sprogfærdighed såvel som repetitionsøvelser.

5.

IT og anden teknik

Her komme nogle ideer til links, online-øvelser, sociale medier osv. som med fordel kan bruges i undervisningen.

6.

SMARTboard i undervisningen

Interaktive tavler hænger efterhånden i de fleste klasselokaler, og selvom jeg her vil holde mig til SMARTboardet, kan brugere af andre mærker af de interaktive tavler nok også få et par ideer til hvordan man kan bruge tavlens fulde potentiale.

De 6 kategorier eksisterer stadig (selvom SMARTBoard-kategorien har stået stille meget længe, og den nok heller ikke skal regne med at blive genoplivet), men bloggen er nu udvidet med flere kategorier som grammatik, glosetræning, videndeling, repetition, mundtlighed osv.

Det er efterhånden længe siden det første mål om 111 variationer blev nået, og i dag har bloggen mere end 600 indlæg. Nu er målet bare at blive ved med at poste ideer, der forhåbentlig kan bruges af andre end mig selv.

Jeg håber du vil finde bloggen brugbar, og tøv endelig ikke med at komme med feedback, ris og ros – og hvis du selv brænder inde med en god ide og ikke ved hvor du kan dele den, så må du hellere end gerne låne min blog til at formidle den på. Bare giv mig besked.