Brug diktater til at styrke stavningen, men også til at træne lytteevnen og koncentrationsevnen. Enten kan du bede eleverne skrive fulde sætninger, eller du kan give eleverne tekster med ord-huller. Du kan endda differentiere diktaten og give nogle elever længere passager at skrive, mens andre kun får enkelte ord, og du kan også bare vælge forskellige ord ud til forskellige elever.
Er du engelsklærer, kan du finde gode varierede diktater fra http://www.fonetiks.org/dictations/ hvor der netop er mulighed for at differentiere, og diktaterne læses op af en native speaker.

EP