Som jeg ser det anno 2010 – på nippet til 2011 – har langt de fleste elever mobiltelefoner der kan gøre de følgende fem ting:
Sende sms’er, tage billeder (og sende mms’er), optage film, optage lyd, tage tid (med et stopur).
Selvfølgelig kan mange også gå på nettet med deres telefoner og sikkert tusind andre ting, som jeg slet ikke er klar over (jeg indrømmer det; jeg er stadig for nærig til at investere i en Smartphone), men mit udgangspunkt er at alle eleverne faktisk har en teknologi der kan overstående. Og hvad kan vi så bruge det til?

a) Brug SMS’er til at få eleverne til at skrive – især på fremmedsprog. Ændr sproget på mobilen til fremmedsproget, og få eleverne til at digte en historie sammen. Hver elev skriver en sætning, sender den til en kammerat, som tilføjer en sætning og sender hele teksten videre til næste… Man kan sagtens have flere historier i spil, så så mange elever som muligt er aktivt deltagende hele tiden. Derudover kan sms’er bruges til at sende korte beskeder over større arealer. Er eleverne f.eks. spredt over hele skolen til et gruppearbejde eller et andet projekt, er sms’er måske en mulighed for eleverne at få nogle korte hurtige svar selvom du står i den anden ende af skolen.

b) På hjemmesiden http://www.afsnitp.dk/ – en hjemmeside for cross-over-kunst – finder man en masse såkaldte P-shots, fotos hvor ord og billede smelter sammen. Få eleverne til at lave deres egne P-shots ved hjælp af deres mobiltelefoner, få billederne uploadet til nettet, udstil dem – og lav skolen til et kunstgalleri.

c) Få eleverne til at optage en film der gennemgår en del af et emne, et forsøg, en tekst eller et helt almindeligt elevoplæg. Eleverne skal selvfølgelig have rigeligt med tid til at forberede en klar præsentation og til at finde gode, illustrative visual aids. Når de har optaget videoen (find evt. inspiration fra http://www.studieportalen.dk/ hvor der er flere videoer der gennemgår forskellige emner), uploades videoen til klassens e-platform. Videoen fungerer som noter til klassekammeraterne, og det vil de få glæde af til eksamen.

d) Brug telefonen som diktafon. Selvfølgelig er der altid den hage ved diktafonen at det ikke er alle der nyder at blive optaget, og det er nok i virkeligheden meget få der bryder sig om at lytte til optagelsen efterfølgende. Men det er der jo heller ingen der siger at de selv skal. Mobiltelefonen kan fint erstatte Audacity (bortset fra at du ikke kan redigere i lyden medmindre du flytter filen over på computeren efterfølgende), og dette kunne være en udmærket variation til elever der er trætte af altid at skulle besvare arbejdsspørgsmål skriftligt – bed dem ganske enkelt optage svarene på arbejdsspørgsmålene, få dem til at konvertere lydfilen til en MP3 eller MP4, og få dem til at uploade lydfilen på klassens e-læringsplatform. Du kan også bede dem optage et gruppearbejde hvor mobiltelefonen ligger på bordet midt mellem gruppemedlemmerne. Dette kan give dig god indsigt i dynamikken i gruppen og deres arbejdsfordeling, men det kan også være en rar måde for gruppen at dokumentere deres arbejde på frem for den klassiske opsamling på klassen efterfølgende. Når du har hørt optagelserne, kan du give feedback omkring emnet samlet på klassen, eller omkring selve måden at arbejde i grupper på til de enkelte grupper.

e) Brug stopuret til at lave en hurtig-quiz: Find 150 spørgsmål til dit fag (mindre kan måske nok gøre det, men der skal være rigeligt). Spørgsmålene til denne øvelse skal ikke være nuancerede. Der skal bare være et enkelt svar til hvert spørgsmål. Del eleverne ind i par, og giv dem de mange spørgsmål på et A3-ark hvor spørgsmålene står under hinanden i kolonner. Hvert par får en terning og en tusch i hver sin farve. De spiller mod hinanden. Spiller nummer et slår med terningen, rykker sig hen til det spørgsmål der svarer til terningens øjne, sætter et kryds i marginen af spørgsmålet med sin tusch, tænder mobilens stopur og besvarer nu spørgsmålet. Kan eleven ikke umiddelbart besvare spørgsmålet, må eleven google, gå på biblioteket eller hvad han nu kan finde på, indtil han har fundet svaret. Svaret skrives ned (i stikord i hånden) på et ark A4-papir (jeg lader ikke mine elever besvare på computeren i denne opgave, for jeg vil ikke have de bare copy-paster. Hvis de skal skrive svaret med hånden, og svaret siver ind i øjnene, glider ned gennem armen og ud i fingrene, er der måske chance for at lidt mere bliver siddende end ved to museklik). Først når spørgsmålet er besvaret, må stopuret sættes på pause. Næste gang det er elevens tur, fortsættes stopurstiden, og eleven rykker det antal spørgsmål frem, som terningeslaget viser. Spillet er slut når begge elever har besvaret 20 spørgsmål, og vinderen er den der har besvaret på kortest tid. Spillet er glimrende til repetition, men så sandelig også til at træne hurtigt overblik i informationssøgning.

Det var hvad jeg lige på stående fod kunne finde på med mobiltelefoner. Har du andre forslag? Kom med dem!

EP