Det var meningen at dagen i dag skulle være sidste modul i dette forløb, men vi nåede ikke alt det vi skulle, så jeg fylder et ekstra opsamlingsmodul på næste gang.
I dag kiggede vi på de paneler i kapitel 2, bog 2 af MAUS hvor Art bliver interviewet af journalister mens han bliver mindre og mindre, og de paneler hvor han taler med sin psykolog. I alle disse paneler har både Art og psykologen musemasker på. Jeg bad elever skrive et ord hver på tavlen som de syntes kendetegnede dagens lektie, og ud fra disse stikord gennemgik vi så teksten. Jeg sørgede for at komme ind på hvorfor mon Art i dette kapitel er tegnet som et menneske med musemaske, og hvorfor der er fluer og lig og endda et vagttårn uden for vinduet i Arts arbejdsværelse. Vi var også inde på symbolikken i at Art bliver mindre og mindre, og vi diskuterede hvad Arts problem i dette kapitel er, og hvad det er han kæmper sådan med.
Herefter lavede jeg en karrusel hvor eleverne skiftede partner til hvert af disse arbejdsspørgsmål (After Reading)
Vi samlede op på klassen der hvor eleverne havde lyst til at høre hvad andre grupper havde svaret til et bestemt spørgsmål.
Da vi var færdige med spørgsmålene, var vi faktisk også færdige med MAUS, så nu skulle der samles op på analyse af graphic fiction generelt. Vi lavede derfor sammen en analysemodel på SMARTBoardet: Eleverne brainstormede på alle de ting en analyse af et stykke graphic fiction kunne indeholde, og bagefter systematiserede vi deres brainstorm i en analysemodel. Resultatet ses her nedenfor.

Og så nåede vi faktisk ikke mere. Jeg havde ellers planlagt at vi også skulle nå at kigge på Art Spiegelman’s tegneserie om lidt af sin vej til at blive tegneserietegner (hvis linket ikke virker, kan man måske finde nogle resultater her som alternativ).
Jeg ville have hørt eleverne hvilke ligheder og forskelle de ser, mellem denne tegneserie og MAUS, og så ville jeg ellers gerne gå i detaljer med en analyse og fortolkning af dette portræt. Derudover havde jeg også planer om en lille prøveeksamen hvor eleverne selv får lov at agere lærere og censorer (og selvfølgelig elever), men det venter jeg også med til næste gang hvor jeg stadig leger med tanken om at eleverne kan ’gå til eksamen’ i de tegneserier de netop har skrevet en stil om også.

EP