4) Toulmins argumentationsmodel. Jeg prøvede også Facebook af da vi i 1.g gennemgik Toulmins argumentationsmodel. Efter på SMARTBoardet sammen at have løst nogle opgaver der tydeliggjorde modellen (forskellige dele af et argumentet stod i hver din tekstboks og skulle pusles på plads i modellen), var det elevernes opgave at skrive små tekster med så mange af de forskellige elementer fra modellen som de kunne. Jeg gav dem nogle påstande hvis de ikke selv var i stand til at finde på én, så som:
  • Voksne over 40 har mindst lige så slemme alkoholvaner som gymnasieelever.
  • Liverpool er en klart bedre fodboldklub end Manchester United.
  • Det eneste rigtige for at forbedre undervisningsmiljøet på Midtfyns Gymnasium er at lukke helt for Facebook.
  • At stemme til folketingsvalg bør være obligatorisk, og det bør være strafbart ikke at stemme.

Eleverne skrev deres tekster i vores Facebookgruppe, og når de var færdige, skulle de finde én af de andres tekster at analysere og skrive resultatet af analysen som kommentar til teksten.

Det gav mig et hurtigt overblik over hvem der var med, og hvem der havde brug for ekstra støtte.
EP