De sidste par år har jeg brugt Årets Ord, som kåres i Sproglaboratoriet på P1, som oplæg til essayskrivning i dansk. Og det fungerer ganske udmærket da oplægget giver mulighed for undren, undersøgelse og refleksion samtidig med at det er danskfagligt funderet. Og så kan eleverne ikke bare uden videre planke opgaven.

Årets ord


Med udgangspunkt i Sproglaboratoriets ’årets ord’ (P1) skal du skrive et essay om sprogets afspejling af samfundet og samfundets afspejling af sproget. Du kan evt. inddrage din viden om kognitive metaforer, politisk retorik eller anden sproglig viden.

Jeg har flere ideer til hvordan man kan inddrage den årlige udsendelse om Årets Ord, men endnu ikke nogen konkret forløbsplan. Her er hvad jeg tænker, og har du andre ideer, så smid dem endelig i en kommentar!

  1. Bed eleverne finde på 5 ord de mener særligt afspejler året. De skal forklare deres begrundelse for at vælge disse ord ud fra et almengyldigt perspektiv. Altså, nok må det være personligt, men ikke privat. Præcis som et essay nok må være personligt, men ikke privat. På klassen kan eleverne efterfølgende sammenligne deres ord, der kan laves en liste over endeligt nominerede ord, og med udgangspunkt i deres viden om argumentation kan eleverne netop fremlægge deres synspunkter med henblik på at lige netop deres ord vinder prisen som årets ord.
  2. Bed eleverne lytte til udsendelsen fra Sproglaboratoriet om Årets Ord som lektie, og bed dem notere hvilke argumenter for og imod de forskellige ord der kommer på banen. Hvilke argumenter er de bedste og hvorfor?
  3. Brug udsendelsen om Årets Ord til at diskutere sprognormer og sprogforandring. Er der nogle af disse ord, som helt sikkert kommer til at dominere det følgende år også? Eller er der nogle af disse ord der er rene døgnfluer? Du kan evt. bruge denne artikel fra sprogmuseet til at lade dig inspirere til indspark til en sådan diskussion. Giv f.eks. eleverne en liste over ’de gamle ord’, og bed dem lave det arbejde Randi Benedikte Brodersen allerede laver i artiklen, nemlig at studere ordenes etymologi og se hvilke tendenser gør sig gældende. Ligeledes kunne man passende diskutere om nogle ord ind imellem vender tilbage til sproget, og ja, ligefrem bliver hippe igen, som f.eks. “nice”.
  4. Er du engelsklærer, kan du bruge denne liste fra Daily Writing Tips som udgangspunkt for en lignende diskussion. Her kan eleverne også selv prøve at lave lister, og I kan bruge årets ord (også fra tidligere år), som startskuddet for et lille forløb om language history.
  5. Hvis ikke det lige præcis er et enkelt ord du vil have i fokus, men begivenheder fra årets løb mere generelt, kan du uden tvivl lade dig inspirere af Flocabularys 2011 rap. De forskellige begivenheder i rapteksten er linket til diskussionsspørgsmål som kan være rigtig fine oplæg til snakkeøvelser. Lav en speed-dating-session hvor eleverne på hver date skal diskutere en af begivenhederne fra rappen i kortere tid. Eller gør som mig, sæt eleverne ind i grupper af fire hvor de på skift tvinges til at lufte deres holdning til et at spørgsmålene, næste person i gruppen skal så kommentere og tilføje. Ved næste spørgsmål er det en ny person der lægger ud.
  6. Fra N.Y. Times’ Learning Network følger der derudover en 2011-quiz, som du ville kunne bruge sammen med rapsangen. Denne quiz tvinger eleverne til at læse en masse forskellige nyhedsartikler (i mindre uddrag) og vil være god at bruge som udgangspunkt for glosetræning eller som udgangspunkt for at tale om nyhedsformidling.
EP