Efter endt læsning af en tekst kan du bede eleverne skrive to ord (på separate sedler) som de synes, er særligt kendetegnende for teksten. Kom sedlerne i en kasse, og bed nu eleverne trække to tilfældige sedler. Eleverne skal nu skrive et lille digt – eller en lille tekst for de lyrikforskrækkede – med udgangspunkt i tekstforlægget hvori de to ord indgår. Eleverne må gerne opfordres til at bevæge sig væk fra den oprindelige tekst; det skal bare være tydeligt at deres egne digte på én eller måde har taget udgangspunkt i tekstforlægget.

I kan høre et par af produkterne som opsamling og perspektivering af tekstforlægget.
Ideen har jeg vist fået fra Stinna og Charlotte, så tak til dem!
EP