Jeg har tidligere postet et indlæg med nogle ideer til rettestrategier bl.a. her og her, og her kommer blot et lille teknisk supplement, som jeg glæder mig til at tage i brug, spare tid med og øge elevernes læring ved. I stedet for at bruge farvemarkeringer, når eleverne har lavet en sproglig fejl, vil jeg i stedet bare begynde at indsætte en tom kommentar. Når eleverne så skal genaflevere, skal de i dette kommentarfelt rette fejlen og forklare den. Den ide sparer mig flere museklik, eleverne behøver ikke copy-paste en sætning ind i et skema til en genaflevering (hvor mange alligevel glemmer at tage farvemarkeringen med eller hele sætningen for den sags skyld, og så er det unægtelig noget mere besværligt at se eller finde ud af om de har rettet korrekt), og endelig svarer det rigtig fint overens med den delprøve 1 eleverne skal træne, når de skal til den digitale eksamen i skriftlig engelsk.
Og så vil jeg udvide denne kommentarfunktion med kommentarer i forskellige farver – både i mine danske og engelske stile. Et afsnit der er særlig godt, markerer jeg med et blåt kommentarfelt, mens et mindre vellykket afsnit markeres med et rødt kommentarfelt. Når eleverne mødes i timen, vil jeg parre dem to og to, og her skal de så udfylde kommentarfelterne med egentlige kommentarer i hinandens stile: Hvorfor er et afsnit mere vellykket end et andet? Dette diskuterer de så, og herefter må de rette til i deres egen stils kommentarfelt hvis de ikke er helt enig med deres partners feedback. Stilen med de udfyldte kommentarfelter genafleveres, så jeg kan se elevens refleksion. Den er alligevel ofte mere interessant end en egentlig omskrevet stil.

Tak til Signe for den gode ide!

EP