Kender du Mentimeter? Mentimeter er et real time afstemningsværktøj med et cool design og lækker dynamik. Måske er det ikke det mest didaktisk gennemtænkte værktøj at tage med på denne blog, men jeg faldt for designet da programmet blev prøvet af på mig selv på en pædagogisk dag. Og så er det let at anvende, både for personen der opretter afstemningen og deltagerne. I gratisversionen kan man enten give eleverne mulighed for at svare på ’open ended questions’ eller lave ’multiple choice’. Så her kommer fem ideer til hvordan det kan bruges i undervisningen:
  1. Få eleverne til at skrive et stikord fra dagens lektie, og diskuter derefter kort lektien ud fra dette.
  2. Eleverne stemmer om det mest overbevisende argument for en udlægning af en skønlitterær tekst.
  3. Eleverne skriver et argument for og imod en given problemstilling. Kan bruges til fx at træne kronikskrivning efterfølgende.
  4. Til en undervisningsevaluering kan eleverne skrive deres foretrukne arbejdsformer.
  5. Eleverne kan stemme om et emne, en tekst, et værktøj eller noget helt andet I skal arbejde med.
EP