Jeg har samlet stemmer fra mit lærernetværk til en lille julekalender. Kolleger fra rundt omkring har delt en undervisningssekvens, som de holder særligt af, med mig. Dette kan være en øvelse, et spil, et bestemt emne, en tekst eller noget andet, som disse gymnasielærere synes altid fungerer godt for dem.

Så denne julekalender vil være en mangfoldighed af stemmer og fag. God fornøjelse med at læse med i december.

I sin enkelhed skal man i denne øvelse for en makker beskrive et billede som denne ikke kan se. Samtidig forsøger makkeren så at tegne efter anvisningerne, dvs kopiere originalbilledet. Herefter omvendt med nyt billede. Vigtigt: der må kun tales engelsk, og der må ikke peges eller bruges gestik og fagter, kun ord!! Det plejer at aktivere 100%, og der bliver talt engelsk ALLE steder. Særligt bliver der trænet forholdsord, og hvis man, som jeg, vælger billeder, der er relevante for emnet, så også specifikt ordforråd.
– Simon, engelsk
EP