For nogle måneder siden havde jeg fornøjelsen af at høre et oplæg med Preben Olund Kirkegaard om synlig læring og feedback (feed-up og feed-forward). Oplægget inkluderede også nogle konkrete ideer til undervisningen som var ret lette at implementere hurtigt.

En af ideerne som jeg faktisk tog til mig med det samme og fik prøvet af, handlede om at synliggøre læringsmålene på en måde som eleverne kunne vende tilbage til. Jeg er derfor begyndt at filme/skærmoptage min udlægning af den lidt mere abstrakte undervisningsbeskrivelse, som jeg gennemgår med eleverne ved begyndelse af hvert forløb. Undervisningsbeskrivelsen er sædvanligvis skrevet i netop mere abstrakte begreber, fra læreplanen, som eleverne ikke nødvendigvis forstår hvad dækker over. Derfor forklarer jeg disse begreber, og hvad det præcis er jeg forventer de kan, ved udgangen af forløbet. Enten lader jeg en elev filme mig og storskærmen mens jeg udlægger undervisningsbeskrivelsen, eller også laver jeg en screencast med min gennemgang, som eleverne så får for som lektie at se.

Min ide er at jeg for det første øver mig i virkelig at italesætte og gøre meget klart hvilke faglige mål eleverne præcis skal nå (og hvilke kompetencer de skal opnå), men også at eleverne kan vende tilbage til denne video ved en eventuel eksamenslæsning, så de er helt klar over hvad de skal læse op på, og hvad de altså forventes at skulle kunne.

Jeg er stadig noget forlegen over at skulle vise mit produkt frem, for der er uklarheder og formuleringer jeg gerne ville have lavet anderledes (og ja, der mangler en ejefaldsapostrof i “mistress'” og jeg siger “hyperbole” forkert (og gentager derved fejlen fra min egen engelsklærer i gymnasiet), men nu gør jeg det alligevel. Så nedenfor kan du se en lille screencast hvor jeg udlægger undervisningsbeskrivelsen fra mit nye forløb om Six British Sonnets (2.g b-niveau) for eleverne. Det er i øvrigt et forløb jeg meget gerne deler her på bloggen når jeg er kommet igennem det og har fået skrevet det pænt ind.