Jeg har ved flere lejligheder skrevet om den fantastiske efteruddannelse det er at være skriftlig censor. Faktisk er det for mig årets højdepunkt, og jeg bliver klogere på min egen skriftlighedsundervisning hver gang. Men faktisk har det været erfaringer jeg har holdt lidt for mig selv – eller i hvert fald ikke tænkt over at andre måske kunne drage nytte af. Men i år blev de skriftlige censorer på skolen af ledelsen opfordret til at lave små interne seminarer for faggruppen hvor vi delte vores erfaringer. Da mine danskkolleger holdt oplæg for faggruppen, var dette meget oplysende. Flere af pointerne implementerede jeg direkte i min undervisning. Jeg var selv med til at holde oplæg om det samme for mine engelskkolleger (da jeg er skriftlig censor i engelsk), og at producere og holde oplægget var også med til at få mig selv til at reflektere yderligere over min egen praksis. Jeg kan på det varmeste anbefale at prøve sådan et internt oplæg.