Tilbage igen fra studietur og påskeferie vil jeg gerne dele det opfølgende forløb til mundtlighedsforløbet, som jeg delte sidst. Efter at have fokuseret på elevernes mundtlige sprogfærdighed var det tid til at introducere dem til hvordan man skriver et analytical essay på engelsk.

Forløbet har strakt sig over 6 moduler á 90 minutter, og eleverne har skrevet rigtig meget i timerne. Det har været en udfordring med en 1.g-klasse på 32 elever at holde dem alle til ilden i denne skriveproces, og mange var ikke ret arbejdssomme når jeg vendte ryggen til. Men det var prisen for at se dem alle 32 i øjnene og diskutere deres produkter med dem løbende.

Forløbet kan hentes her, og den opgaveformulering jeg endte med at give mine elever til det endelige produkt, kan hentes her.