Baggrunden for bloggen

Måske vil nogen krumme tæer når jeg lige om lidt bruger ordet repertoire i undervisningssammenhæng, men ikke desto mindre er det hvad jeg har tænkt mig at gøre. Som ung lærer tror jeg én af de største udfordringer i undervisningen er at bygge et repertoire af undervisningsmaterialer, undervisningsformer og undervisningsmetoder op. Vi kender vores stof, men vi bruger rigtig meget energi og tid på at tænke over, hvordan vi griber den næste undervisningstime an. For selvom emnet er et helt andet end det var i sidste time, ligner materialerne ofte hinanden i form – f.eks. læser vi i de humanistiske fag rigtig mange tekster, og i sprogfagene spiller grammatik og glosetræning en væsentlig rolle. Selvfølgelig arbejder vi med forskellige genrer, og selvfølgelig arbejder vi med forskellige strategier for sprogindlæring, men ikke desto mindre kan undervisningen fra et elevperspektiv hurtigt se meget ensartet ud, når nu størstedelen af kernefagligheden findes i de samme typer materialer.

Bloggen her er et forsøg på at springe et enkelt led over. Den er et forsøg på at undgå at vi alle skal ud og opfinde den dybe tallerken, men i stedet kan bruge denne blog som et startsted for ideer til konkrete undervisningsformer og metoder. Den udspringer af min egen længsel efter et hurtigt fix til inspiration, som jeg lige kan gribe til, når de sidste mange moduler er kommet til at ligne hinanden så meget i formen at eleverne har svært ved også at skelne indholdet. Og jeg må i den forbindelse slå fast at jeg ikke er forskrækket over ’sjov undervisning’ som jeg synes der har været en tendens til at være i en del litteratur om undervisningsmetoder. Engagerede elever lærer da bedre, og måske kan man endda undgå skoletrætheden hos eleverne.

Teorierne bag

Nogen bred teoretisk baggrund ligger ikke til grund for bloggen, men jeg er alligevel inspireret af bestemte pædagogiske og didaktiske strømninger, så som den dialogiske undervisning, som den kommer til udtryk hos Olga Dysthe i Det Flerstemmige Klasserum. Et par gange har jeg spurgt mine elever hvordan de lærer bedst, og svaret ’ved selv at formulere det vi taler om’ kommer ofte op. Dysthe viser i sin bog netop hvordan læring sker, ikke igennem monologen og den passive lytning, men igennem den interaktive dialog, hvor tale er en forudsætning for lytning og omvendt.

Den kollaborative undervisning  er også et interessant perspektiv på undervisningen, og jeg vil i flere indlæg forsøge at kombinere kollaborationen med undervisningsdifferentieringen. Det er måske ikke strengt nødvendigt at alle elever altid læser det samme. Nogle gange kan det være interessant at give de elever der foretrækker sagprosa i form af historiske kilder, i form af hurtig information på internettet eller noget andet lov til at lave baggrundsresearch for den tid eller det miljø en skønlitterær tekst udspiller sig i, og så lade de mere skønlitterært orienterede elever tage sig af skønlitteraturen.

Og så er jeg konstruktivist og tror på en opgavebetonet tilgang til undervisning langt hen ad vejen.
Men helt grundlæggende tror jeg ikke at én eneste teori eller metode kan gøres til religion i undervisningen. Helt grundlæggende tror jeg nøgleordet for effektiv undervisning er variation.

Hvor kommer ideerne fra?

De fleste af de ideer der vil blive præsenteret i denne blog ynder jeg at tro udspringer fra min egen hjerne, men som de fleste lærere har jeg samlet stumper og stykker af forløb, refleksioner og konkrete ideer op på kurser, fra mit pædagogikum og forskellig faglitteratur, og det kan bestemt ikke udelukkes at ideer fra disse episoder er sunket ned i min bevidsthed, hvor de har ulmet til jeg har troet de var mine egne. Jeg vil selvfølgelig, i det omfang det er muligt, kreditere hvor jeg kender til ophavsmanden , men glipper krediteringen, beklager jeg dybt og hører gerne om det, så jeg kan få det rettet.

Mål og midler

Målet var i første omgang 111 variationer i 6 forskellige kategorier, men det er efterhånden længe siden bloggen nåede over de 111 indlæg, og kategorierne har siden da ændret sig. Ikke desto mindre var disse 6 kategorier det oprindelige udgangspunkt for bloggen:

1) Organisering af undervisningen som sætter fokus på undervisningsdifferentiering og deling af klassen med forskellige opgaver. Målet her er at vise at differentiering ikke altid behøver at betyde dobbelt så meget forberedelse, men ofte kan betyde dobbelt så stort udbytte.

2) Læs en tekst. Få inspiration til at gennemgå tekstlæsning (faglitteratur og skønlitteratur) med en klasse, så du undgår de klassiske ti arbejdsspørgsmål hver eneste time.

3) Skriftlighed. Et par hurtige tips til forskellige opgaver med en skriftlig dimension.

4) Sjov og spil – glosespil, snakkespil og grammatikspil er små øvelser der sætter fokus på den mundtlige sprogfærdighed såvel som repetitionsøvelser.

5) IT og anden teknik. Her komme nogle ideer til links, online-øvelser, sociale medier osv. som med fordel kan bruges i undervisningen.

6) SMARTboard i undervisningen. Flere og flere skoler får efterhånden interaktive tavler i deres klasselokaler, og selvom jeg her vil holde mig til SMARTboardet, kan brugere af andre mærker af de interaktive tavler nok også få et par ideer til hvordan man kan bruge tavlens fulde potentiale.

Jeg håber du vil finde bloggen brugbar, og tøv endelig ikke med at komme med feedback, ris og ros – og husk nu at fortælle alle der måtte have den mindste interesse i undervisning om bloggen.

Eva Pors

EP