Sandt eller falsk har især fokus på at gøre eleverne mere tekstnære i deres tekstlæsninger. Giv eleverne et ark med 3 kolonner, hvor der i den første kolonne står omkring 10 udsagn om teksten. Lad udsagnene være ret konkrete og tekstnære i starten, og lad dem langsomt blive mere og mere abstrakte i takt med at de bevæger sig over i et mere fortolkende aspekt af teksten. I den anden kolonne er overskriften sandt, i den tredje falsk. Med belæg i teksten skal eleverne nu bevise om udsagnene er sande eller falske. Begrundelsen for deres valg (konkrete teksteksempler der beviser eller modbeviser udsagnet) skrives i det tilhørende felt. Igen, det er en stor fordel hvis nogle udsagn er sort-hvide, mens de sidste lægger op til diskussion. På den måde bliver eleverne gradvist mere bevidste om at nogle tekstlige beviser består af fortolkninger, som skal understøttes af andre elementer/episoder i teksten.

En krølle på den efterfølgende gennemgang: Hvis der er en computer forbundet til en projekter i klassen, kan du være notattager, holde dig mere eller mindre ude af diskussionen og blot skrive ned hvad eleverne siger. På den måde distraheres de ikke af deres egen notattagning, men kan koncentrere sig om at være med i diskussionen, og de ser også hvordan en prof tager notater. Noterne kan du så efterfølgende give til eleverne.

EP