En lille taleøvelse der er hurtig at forberede, er to-minutters-taler. Enten skriver du selv mulige emner ned på nogle papirsedler, eller du får eleverne til det, og derefter trækker hver elev en seddel med et emne på. Det kan være emner der er knyttet tæt til undervisningen, for eksempel titlerne på nogle tekster I har læst, eller forløb I har været igennem. Men det kan også være emner, som er taget fra dagspressen, fra lokalområdet eller noget helt andet. Hver elev skal nu forberede en lille tale hvor de snakker uafbrudt i 2 minutter. Fokus kan ligge på indholdet, på strukturen, på retorikken, på scenetække, på sproglig korrekthed, på ordforråd, eller hvor du nu som lærer synes det er mest hensigtsmæssigt. Eleverne kan få talen for som hjemmearbejde, eller du kan tildele tid på klassen hvor du står til rådighed med hjælp. Når eleverne er klar til at holde deres taler, kan du bruge et stopur for at sikre dig at de fulde to minutter bliver brugt. Du kan evt. også lade eleverne lægge deres taler ind i prompter (her kan I bruge cuepromter). Det kan give eleverne overskud til at koncentrere sig om udtale og performance frem for at huske deres tekst.

EP