Ideen til denne gloseøvelse kommer faktisk fra www.triptico.co.uk/ (som også står bag Word Magnets), men i virkeligheden er det en simpel øvelse der handler om at visualisere nye gloser. Find en lang række tilfældige billeder (tre gange så mange som du har gloser), og bed eleverne individuelt eller to og to finde det billede de associerer stærkest med hver glose. Når eleverne har skrevet hver glose ud for et billede, mødes de med en partner, sammenligner deres valg mens de forklarer hvorfor de valgte som de gjorde, og du kan krydre opgaven ved at give 1 point for hvert billede begge elever brugte til samme glose. Det vigtigste i opgaven er dog at eleverne visualiserer glosen og snakker om de tanker der ligger bag deres valg, så de bliver bevidste om deres egen forståelse af glosen.

 

EP