Forbered en række billeder eller centrale citater som repræsenterer teksten (en tekst eleverne endnu ikke kender). Bed eleverne skrive en tekst, hvor billederne eller citaterne er repræsenteret i den rækkefølge de blev præsenteret. Lyt til resultaterne og skriv de centrale temaer, handlingselementer eller andet klassen hører, og du kan bruge som udgangspunkt for den kommende tekstgennemgang, op på tavlen.

EP