Øvelsen her (til SMARTBoard) kan være noget omstændelig at producere, men når først det er gjort, har du den jo for altid. Og så har jeg måske et lille tip til hvordan det alligevel kan gøres hurtigere… Få tekst og grammatik til at smelte sammen ved at lægge teksten ind i Smartboard, men brug energi på at få f.eks. alle finitte verber til at stå i deres egne tekstbokse. Rundt omkring teksten kan du lave forskellige kasser som repræsentanter for hver deres tid. Få nu eleverne til at identificere de finitte verber og flytte dem hen i de tilhørende kasser. Du laver øvelsen ved at slette de finitte verber fra det samlede tekstfelt og erstatte tekstfeltet med mellemrum. Herefter skriver du verbet i sit eget tekstfelt, så du nu faktisk kan slæbe det hen på mellemrumspladsen. Det kan være møjsommelig, men arbejd på at man faktisk ikke kan se at det er en separat tekstboks.
Brug samme princip til at splitte hele teksten op i enkelte ord (f.eks. et digt), så eleverne frit kan flytte rundt på ordene og evt. danne semantiske skemaer. Eller hav alle ordene i et digt stående hulter til bulter og bed eleverne danne et digt ud af ordene. Som sagt, ja, det er lidt omstændeligt, men du kan – hvis du ikke har æ,ø eller å i teksten – bruge textsplitter, som du finder i Lesson activity toolkit under Interaktive og multimedia. Her kan du kopiere din samlede tekst ind og få ordene spyttet ud adskilt.
Du kan her se en instruktionsvideo til at benytte disse redskaber:

EP