På sporet af ordet er et sprogligt detektivspil hvor hver oplysning leder spillerne tættere mod det ord der skal gættes. Deltagerne får en kategori at vide, f.eks. en person, en ting, et sted, en begivenhed eller et begreb. Til hvert ord der skal gættes, knytter sig fem ledetråde, som bliver mere og mere afslørende. Er begrebet der skal gættes f.eks. Renæssancen kan ledetrådene se således ud:

Begreb (Renæssance)

5: Det er i mig, du finder perspektivet

4: Jeg gav mennesket et nyt syn på verden

3: Jeg er kendt som et voldsomt paradigmeskifte

2: Jeg fik mit gennembrud omkring år 1400 i Europa

1: Mit navn betyder genfødsel.

Tallet i marginen viser hvor mange point eleverne får hvis de gætter ordet efter ledetråden. Del eleverne ind i mindre grupper af 3-7 elever, og lad grupperne spille mod hinanden. Læs en ledetråd op, og lad alle grupper få et gæt, før du læser den næste ledetråd op. Du kan enten selv lave alle kortene til spillet eller lade eleverne lave deres egne. Her kan du igen vælge om du vil give dem de ord der skal skrives ledetråde om, eller om de også selv skal finde på dem. Dette er en øvelse der sagtens kan bruges til repetition, men også bruges som en øvelse i tekstproduktion.

Under materialer kan du finde flere eksempler på spillet.

EP