Sæt en computer til klassens projektor, og skriv en tekst som eleverne kan følge med i på storskærm. Eleverne arbejder nu individuelt med at opdage og notere de fejl du laver (og du skal nok lave nogle stykker før det bliver rigtig sjovt). Når du er færdig med din tekst, går eleverne rundt og sammenligner deres noter og får derigennem rettet lærerens fejl. Øvelsen er særlig velegnet til grammatiske problemstillinger, men den kan sagtens bruges til øvelser i kohærens og kohæsion, repetition af begreber eller andre ting. Fordelen ved at du skriver samtidig med at eleverne retter, er at tekstfeltet eleverne skal overskue, er mindre.

EP