Få eleverne til at rette hinandens grammatik, og skærp derved evnen til at identificere fejl. Bed dem skrive en lille tekst individuelt. Det må gerne være en tekst der kan bruges i forbindelse med et emne I arbejder med, f.eks. ’hvad forventer du at lære i dette emne’. Når eleverne har skrevet tilpas længe, deler du klassen ind i grupper af omtrent 5 elever og beder dem alle forlade deres tekst og rykke en plads til venstre inden for deres egen gruppe. Ved den nye tekst skal de nu rette alle kongruensfejlene i verbalkongruens, og kun dem. Når det er gjort, rykker de alle videre og retter her stavning. Således fortsætter de med ordstilling, verbalkonstruktioner, eller hvad du ellers synes, er relevant for din undervisning. På den sidste post er opgaven at rette eventuelle overskydende fejl før man rykker tilbage til sin egen tekst. Det optimale er naturligvis hvis eleverne undervejs markerer de steder de retter noget, så forfatteren kan se præcis hvad der er blevet rettet, og hvor. Herefter kan du jo bede skribenten reflektere over nogle af de rettelser der er foretager: Hvilken fejltype forekom oftest, og hvad er reglen for denne fejltype? Du kan også bare bede eleverne markere de fejl de støder på under stoledansen (altså i første omgang markeres kongruensfejl, i anden opgang markeres stavefejl osv.). Herefter er det let at bede skribenten rette de markerede fejl – og så er det endda først nødvendigt for skribenten at overveje om det overhovedet var en fejl der var markeret. Saml teksterne ind efterfølgende, og brug dem som et evalueringsværktøj: Er eleverne i stand til at identificere fejl? Eller er der nogle fejltyper de har lettere ved at identificere end andre?

EP