Den mundtlige variation af stoledans-øvelsen kunne se således ud: Sæt eleverne sammen i par over for hinanden. Giv hvert par et spørgsmål eller en opgave, som placeres på bordet mellem dem, og sæt et stopur til halvandet minut. Først taler den ene elev i halvandet minut om spørgsmålet/opgaven, dernæst taler den anden elev i halvandet minut (denne elev kommenterer og tilføjer til det allerede sagte). Når tiden er omme rykker begge elever en plads til deres højre side. Nu kommer de altså til en ny opgave og en ny makker. Sådan rykker de hele rækken rundt. En opsamling kan f.eks. ske gennem en mindre skriftlig opgave, hvor eleverne nu individuelt skal samle op på det de har hørt i karrusellen.

EP