Eleverne har nok set en trailer eller to i deres tid, så hvorfor ikke bede dem lave en trailer til en tekst I arbejder med? Brug Windows Movie Maker eller Photostory til at lave en film af billeder, og brug Audacity eller mobiltelefonen til at optage tale, som så lægges ind over filmen. Øvelsen kan sætte fokus på de centrale temaer i en tekst på en anderledes måde, og den kan træne eleverne i at sige det helt centrale om en tekst på ganske kort tid – og ikke fortabe sig i lange ligegyldige referater. Den begrænsede tid i traileren kræver jo netop at kun de mest spændende informationer kommer frem.
I denne forbindelse kan I jo få en fin snak omkring traileren som genre.

Og må jeg lige have lov at præsentere: Tre meget kreative elevers fine film ‘En ufrivillig affære’, bare produceret for underholdningens skyld. Nyd den her!

EP