En alternativ måde at repetere et gennemgået emne eller en lærebogstekst på er at bede eleverne skrive en lille fiktiv tekst der afspejler emnet. F.eks. kan eleverne skrive en folkevise eller en saga (efter I har gennemgået Middelalderen), skrive en novelle som kunne være skrevet i Det Moderne Gennembrud, skrive en novelle som afspejler amerikanske samfundsforhold, eller et digt som udtrykker nogle værdier knyttet til canadisk multikulturalisme. Bed nogle af tilhørerne til den færdige tekst kommentere årsagssammenhænge imellem fiktionen og fakta, og bagefter kan du høre forfatterens egne tanker om teksten. (Ideen her kommer fra Modeller for fag og læring i det Virtuelle Gymnasium – 2. Faglige rapport). Og man behøver altså ikke være litteraturlærer for at kunne bruge øvelsen her. For det er netop ikke genren der er i fokus her, men indholdet.
En lignende arbejdsmetode går mere decideret ud på at træne genrebevidsteden ved at lade elever skrive sms’er over kærlighedsdigte, noveller om til digte, romaner om til emails eller noget helt helt andet. Dette kan også skærpe blikket for det centrale indhold i en tekst samtidig med genrebevistheden.

EP