Tæt på tema-udsagnene ligger de færdige fortolkinger, som er en øvelse der kan skærpe elevernes blik for forskellige litterære tilgange til en tekst. Giv eleverne færdige fortolkninger (en nykritisk, en psykologisk, en ideologikritisk, en litteraturhistorisk osv osv). Del eventuelt klassen ind i grupper hvor hver gruppe skal gøre rede for sin fortolkning. Når alle fortolkninger er præsenteret, vælger eleverne deres yndlingsfortolkning og begrunder deres valg. Hvilke fortolkninger fungerer i hvilke sammenhænge? I artiklen “Den uopslidelige Andersen: Snemanden som metodikeksempel” giver Ole Ravn for eksempel 7 forskellige læsninger af Snemanden, og  Litteraturens Veje af Johannes Fibiger et al indledes med et metodeafsnit der analyserer Andersens “Tepotten” fra flere forskellige litteraturtilgange. Underviser du i dansk, kan du klippe disse læsninger ud og give dem til eleverne, men underviser du i andre fag – eller vil du gerne bruge ideen på andre tekster – kan du bruge de to forfatteres præsentationer som inspiration.
EP