11: Brug Anagram til at træne nye gloser (Interaktive og Multimedia)

Har eleverne lige lært en stribe nye gloser, kan du træne stavningen af disse i Anagram.

12: Brug Balloon pop til en snakkeøvelse (Interaktive og Multimedia)

Fyld siden op med Balloon pop og skriv et tilfældigt ord på hver ballon. Få eleverne til at fortælle hvad to udvalgte ord kunne have tilfælles. Og pop så de to balloner.

13: Brug Image match til illustration af et kronologisk forløb (Interaktive og Multimedia)

Bed eleverne skabe en historie og udvælge en række billeder der passer til fortællingens progression. Dette kan ske individuelt eller i grupper. Deres billeder sættes ind i Image match, så de passer til historiens kronologi. Når en elev eller elevgruppe har fortalt deres historie, skal klassekammeraterne vise deres forståelse af historien ved at sætte de tilhørende billeder ind i den rigtige rækkefølge. Men billederne behøver jo ikke være bundet an på en elevhistorie. Du kan jo let sætte en række billeder ind der illustrerer dagens tekst eller et hvilket som helst andet kronologisk forløb –f.eks. litterære perioder.

14: Brug Word biz til at træne stavning (Interaktive og Multimedia)

Men kun af et enkelt ord ad gangen. Det er alt programmet rigtig kan finde ud af. Spørg efter det ord der skal staves under ’Questions’ , og ordet skrives under answer. Nu skal eleven hurtigt vælge de rigtige bogstaver i den rigtige rækkefølge.

15: Spil med terninger (Interaktive og Multimedia)

På den blanke terning kan du skrive 6 karakterer fra en tekst. Bed en elev slå med terningen og herefter sige noget om karakteren terningen landede på. I mit eksempel her er der to terninger, begge med karakterer fra Romeo and Juliet. Når to karakterer er valgt med terningerne, skal eleverne forklare forholdet mellem disse karakterer/navne.

EP