6: Brug Question flipper til at lave bøjningstræning (Interaktive og Multimedia)

F.eks. kan tre Question flippers i streg være bøjningen af de uregelmæssige verber i nutid, datid, kort tillægsform.

7: Random word chooser (Interaktive og Multimedia)

Skriv de mest centrale begreber som I har arbejde med i et bestemt forløb, ind i Random word chooser. Når du starter maskinen, spiller den lykkehjul med ordene, og eleverne skal definere det begreb der udvælges.

8: Spinneren (Demoprogram af galleri – Interaktive og Multimedia)

Skriv en antal kategorier på Spinneren, sæt eleverne i små grupper, og bed eleverne på skift sige et ord inden for denne kategori. Du kan f.eks. have grammatiske regler på spinneren, som eleverne skal lave eksempelsætninger på; du kan træne perioder, forfattere, litterære virkemidler, analysegreb eller tusind andre ting.

9: Brug Tiles som vendespil (Interaktive og Multimedia)

Find en karakter og en handling der passer sammen, find en glose og en oversættelse der passer sammen, eller find måske en tekst og en forfatter der passer sammen. Du kan skrive ordene som eleverne skal lade sig lede af på forsiden af brikken, og bagved kan du lægge et billede der er det samme som billedet bag ved den tilhørende brik. På den måde kan du gøre brættet selvrettende.

10: Brug Tiles som omskrivningsøvelse (Interaktive og Multimedia)

Hav en sætning i nutid på forsiden af brikken, og når der klikkes kommer samme sætning frem i datid. Få eleverne til at omskrive eller omformulere sætningen fra nutid til datid før de klikker og tjekker deres svar.

EP