Lær eleverne at fokusere på sproglige sammenhænge. Hvordan bindes tekster sammen både på sætningsniveau og tekstniveau? Giv eleverne et tekst-puslespil (f.eks. starten af en roman I skal i gang med) som du har klippet ud i afsnit, og spørg dem hele tiden hvilke ord, scener eller hvilken deiksis der viser hvordan afsnittet passer med de foregående. Brug øvelsen til at spore jer ind på romanen, eller brug den i forbindelse med en skriftlig opgave, men den er også god til bare at sætte fokus på professionelles brug af sproget. Er du til mere aktivitet i klasselokalet, eller vil du gerne have fokus på oplæsning, lytning og forståelse, kan du bede et antal elever (fem-seks stykker) komme til tavlen. Giv hver af disse elever et af de udklippede afsnit (rækkefølgen skal være tilfældig, men de fem-seks afsnit skal tilsammen udgøre en helhed), og bed eleverne på skift læse deres afsnit op. De resterende elever i klassen skal nu forsøge at flytte rundt på eleverne ved tavlen, så de kommer til at stå i den rigtige rækkefølge, men kun ved at høre tekstuddragene – ikke ved at se dem eller få dem forklaret. Undervejs kan I jo tale om hvilke metoder de bruger til at spore sig ind på hvem der skal stå hvor.

EP