Der kan være en pædagogisk mulighed i at arbejde med farveskift og forskellige baggrundsfarver i SMARTBoard. For eksempel kan du bruge farveskift som en slags tjekliste i stedet for at være afhængig af de redskaber i Lesson Activity Toolkit, som ofte begrænser sig til ca. 10 muligheder for svar der kan kontrolleres.
Du kan f.eks. bruge et forstørrelsesglas, hvor glasset er let farvet. Herefter kan du afsløre skrift der er skrevet i samme farve som baggrundsfarven. Du kan se hvordan du laver en sådan øvelse her:

Du kan bruge øvelsen som sætningstræning med særlige faste udtryk (f.eks. med verber + infinitiv/gerundium eller prepositional phrases), rettelse af fejlsætinger, kontrol af navneords flertal eller tællelighed… Kan man måske bruge det som tekstlæsningsredskab hvor elever fra to forskellige grupper hver skal angive tillægsord til at beskrive et miljø eller en bestemt karakter, og grupperne herefter afslører deres ord og derigennem sammenligner og diskuterer valg af ord? Eller måske kunne du som lærer bruge det at skifte baggrundsfarve til gradvist at afsløre flere og flere ord/begreber/tematikker osv. som eleverne skal forholde sig til.
Gode forslag og kommentarer modtages som altid hellere end gerne.

EP