Studieretningsgymnasiet har været præget af tværfaglige samarbejder som ind imellem har været svære at gøre autentiske og relevante set med fagfaglige briller. Jeg har flere gange undervist meget halvhjertet i emner som jeg selv slet ikke syntes jeg havde forudsætningerne for at undervise i (eller lysten, for den sags skyld).
Vi har Almen Studieforberedelse hvor samarbejderne på min skole faktisk er givet på forhånd (baseret på best-practice fra tidligere). Her er organiseringen af samarbejderne lagt i dejligt strukturerede rammer. Lidt værre står det til i de egentlige tværfalige samarbejder inden for studieretningen som bekendtgørelsen lægger op til. Det kan være svært i den daglige planlægning at få lagt sådanne samarbejder ind, især når dynamiske skeamer med AT-forløb, ekskursioner, studieture, valghold osv osv osv bryder det faste skema. Men et relativt nyt tiltag med deciderede ‘studieretningsdage’ hos os giver også studieretningsteamet en mulighed for organiseret og velstruktureret samarbejde og mulighed for at tone studieretningen (og skabe en vis studieretningsidentitet) i klassen. Nu kommer spørgsmålet bare: Hvad skal emnet være?
Det er måske ikke altid lige til højrebenet at få matematik og engelsk til at spille sammen, selv med samfundsfag som limen, men på Edte.ch faldt jeg over en video med en tilhørende lille diskussion om undervisningsanvendelse, som jeg bestemt mener kan overføres til lige præcis et par studieretningsdage.

Oil’d from Chris Harmon on Vimeo.

I videoen her ligger fokus på olie og miljø, men der masser af mange andre aspekter eller emner at tage op hvor eleverne lærer om de relevante baggrundsinformationer for deres emne og derefter selv skaber en argumenterende video.
Jeg ved jo desværre ikke ret meget om samfundsfags eller matematiks metoder eller faglige mål, men ville jo nok mene at samfundsfagsdelen ville bestå i at finde de relevante informationer til argumentationen for et emne. Matematikken ville, som i videoen her, kunne arbejde med at omsætte de abstakte tal til et mere håndgribeligt sammenligningsgrundlag, og engelsk ville arbejde med retorikken, med at få omsat og formidlet informationerne på en lækker og overbevisende måde ud fra diverse kommunikations- og argumentationsmodeller. Man kunne jo i engelsk binde det an med et propagandaforløb hvor man evt. inddrager en læsning af Animal Farm.
Hvis du har forslag til konkrete emner der kunne tages op i en sådan argumenterende video, så smid endelig en kommentar.

EP