…Men det er den altså ikke. Jeg har omformuleret ideen en smule fra Sandy Millins blog hvor hun bruger en sang som udgangspunkt for udtale-træning.  (Hun har i øvrigt også en anden fantastisk blog ved navn (Almost) Infinite ELT Ideas med det smarte koncept at hun poster et artefakt som læserne så kan blogge om hvordan de ville bruge i et klasselokale – på den måde genereres ‘an almost infinite amount of ELT ideas’). Nå, men tilbage til sangen. Det kan jo være du bruger en sang eller to i forbindelse med et forløb du er i gang med. Jeg bruger f.eks. Nick Caves ‘The Kindness of Strangers’ i forbindelse med et Gothic Horror-forløb (tak for det, i øvrigt, Charlotte). Her kan man så spore eleverne ind på sangen ved først at give dem nogle billeder der har relevans for sangteksten, og bede eleverne skrive en lille historie der forbinder billederne. Herefter kan man så spille lidt af musikken eller en ren instrumental udgave og give eleverne en chance for at rette til i deres historier hvis de gerne vil det. Læs historierne højt. Hvad inspirerede eleverne? Spil sangen med både tekst og musik. Hvem var tættest på? Hvad definerer det at være ‘tæt på’? At ramme stemningen? At ramme karaktererne? At ramme handlingen?
Når I har læst teksten og hørt hele sangen, kan I tale om hvordan stemningen i musikken evt. understreges/sættes i kontrast med bestemte ord.

EP