Et af mine nyt(skole)årsforsætter var at lave et forløb om Graphic Fiction, og i dag startede jeg så introduktionsmodulet til dette forløb (som også er en optakt til et efterfølgende forløb om American Postmodern). Jeg har tænkt at jeg efter hvert modul vil blogge om dagens plan, og skulle du så få lyst til selv at prøve forløbet af, skal du være så velkommen til at kopiere det du kan bruge. Jeg har til formålet oprettet en ny etiket ’forløbsplaner’, og her vil jeg så også i fremtiden katalogisere egentlige modulplaner.

Introduktionsmodulet i dag startede med at jeg viste eleverne Magrittes billede Ceci n’est pas une pipe, og jeg spurgte eleverne om dette var en pibe (skriften nederst på billedet havde jeg dækket). Diskussionen for og imod satte fokus på repræsentation af virkeligheden over for virkeligheden og satte derved også spot på postmodernismens forholden sig til sig selv som kunst.

Herefter gav jeg eleverne mulighed for hver at vælge et af følgende 6 billeder som de havde lyst til at arbejde lidt med: Warhols Marilyn Monroe, Jeff Koons’ Michael Jackson and Bubbles, Warhols Campbell Soup, Banksys No Ball Game, Roy Lichtensteins Blam og Duchampes Mona Lisa.

Eleverne fik 5 spørgsmål til billederne, som de fik tre minutter til at besvare skriftligt. Herefter satte de sig sammen med klassekammerater der havde samme billeder, og på skift skulle de nu – ud fra deres noter – tale uafbrudt i 1 minut om billedet (og skrive noter til det de andre fortalte).

Til sidst skulle en person fra hver gruppe blive ved billedet mens de andre gik på ’udstilling’ til de andre billeder og hørte om disse, og særligt skulle de tænke over hvilke temaer var repræsenteret i de forskellige billeder. De skiftede selvfølgeligt jævnligt ‘udstiller’, så alle fik lov at tale om deres billede, og alle kunne gå rundt og lytte til andre billeder.

Vi samlede op på temaer sammen, og her kom temaer som ’mass production’, ’the mundane’, ’breaking traditions’, ’bending rules’, ’copying’ og ’elevation of pop culture’ frem. Alt i alt et godt afsæt til en forståelse for nogle postmoderne tendenser.

Næste gang går vi i gang med at se på nogle af de teorier om comics som Scott McCleod præsenterer i Understanding Comics.

EP