Timen her fungerede helt godt. Hvis jeg altså selv skal og må sige det. Efter en start af forløbet som måske egentlig har været mere traditionel end jeg umiddelbart havde tænkt, var eleverne godt på banen i dag. Jeg havde skrevet de centrale begreber ned fra dagens McCloud-tekst (closure, gutter, action-to-action, moment-to-moment, subject-to-subject, scene-to-scene, aspect-to-aspect, non-sequitur), og lagt disse begreber op i en SMARTboardfil. På næste side af SMARTboardfilen havde jeg lagt en tom ’keyword match’, og det hele havde jeg så lagt på klassens e-læringsplatform hvorfra jeg bad dem downloade filen (også selvom de IKKE havde Notebook-softwaren på deres computer). Herefter brugte jeg for første gang – og med stor succes – Notebooks ’light-version’ eller rettere Notebook Express

Eleverne kunne nu –online og uden at downloade noget som helst – åbne den fil jeg havde lagt til dem og selv redigere i den keyword match som var en del af denne fil. Jeg bad eleverne skrive de 8 begreber ind som keywords, og bad dem – med deres egne ord – skrive en forklaring til hvert begreb under descriptions. Det tog dem lidt længere tid end jeg lige havde beregnet, men til gengæld har jeg nu en helt klar fornemmelse af at de har begreberne inde under huden. Da de havde konstrueret deres quizzer, gik de rundt til hinanden og løste hinandens quizzer.

Jeg havde egentlig haft planer om at vi skulle nå at læse Lynda Barrys Smell (Graphic Fiction, vol 1), men det nåede vi simpelthen ikke. Har stadig ikke besluttet om teksten skal udgå af mit forløb, eller om jeg skal bruge den på et senere tidspunkt.

Til sidst i dag trænede vi så et par af de gloser som eleverne har arbejdet med indtil videre, og som de er stødt på igennem mødet med Mr. McCloud. Jeg havde skrevet de komplicerede gloser på smartboardet med danske oversættelser, men dækket de danske oversættelser med én af de mere farverige, tykke pennestreger. Eleverne oversatte eller forklarede på skift en glose, og var forklaringen rigtig, afslørede jeg svaret ved at viske pennestregen væk. Da alle gloser var oversat til dansk eller forklaret, malede jeg de engelske gloser over med den tykke, farverige pennestreg, og nu så vi så om eleverne kunne huske de engelske gloser. Endeligt bad jeg eleverne danne hele sætninger med hver af gloserne. En lille hurtig måde at træne gloser på.

Næste gang skal vi se på McClouds forklaringer omkring illustrationen af tid og følelser i tegneserier.
EP