Det giver altid en helt særlig herlig stemning i klassen når man som lærer dukker op med en spand tuscher og papir. Elevernes begejstring over at de på et tidspunkt skal tegne overrasker mig altid glædeligt. Men vi startede ret traditionelt med at samle lidt op på dagens lektie: Hvordan kan man – ifølge McCloud – udtrykke tid i tegneserier? Hvilke virkemidler er der til dette fænomen? Herefter holdt jeg et lærerforedrag om hvordan man kan udtrykke følelser i tegneserier (jeg havde baseret dette på kapitlet om det samme i Understanding Comics), og jeg havde scannet et par af McClouds eksempler ind i en SMARTBoard-fil sammen med nogle eksempler fra billedkunsten (Munchs Skriget, Van Goghs selvportræt, Picassos Guernica). Vi talte om hvilke følelser kom til udtryk i disse billeder, og hvilke virkemidler der vakte disse følelser i os.

Herefter gav jeg de elever der ikke kan lide at tegne og foretrækker at skrive, en lille stribe på fire paneler fra KAZ’ Underworld (fra Graphic Fiction, vol. 1), og bad disse elever beskrive de fire paneler (og forholdet imellem dem) meget detaljeret ved hjælp af den fagterminologi vi har arbejdet med. Imens gennemgik jeg grammatik med resten af klassen. Da skrivegruppen var færdig, uploadede de deres produkt på klassens e-læringsplatform hvor de elever der gerne ville tegne, nu skulle læse beskrivelserne og – uden at se striben – følge instruktionerne som skrivegruppen havde lavet til dem. Imens gennemgik jeg grammatik med skrivegruppen.

Endelig, da tegnerne var færdige, kom de ind og præsenterede deres tegninger for skriverne (i mindre grupper) og diskuterede produkterne inden tegnerne fik lov til at se originalen og diskutere ligheder og forskelle.

Det var det sidste modul af teorien. Fra næste gang går vi i gang med at læse uddrag af Art Spiegelman’s Maus, og jeg er meget spændt på at se hvordan eleverne reagerer på denne graphic novel. Her skal vi selvfølgelig bruge den teori eleverne har lært indtil nu, og da jeg spurgte dem om de syntes de havde helt styr på teorien, var der et par stykker som bad om på en eller anden måde at arbejde med et overblik over de gloser der er knyttet til. Så jeg skal lige i gang med at finde på en gloseøvelse til dem.

EP