Dagen i dag var præget af klassediskussion, men når eleverne er så optagede af teksten som jeg faktisk synes disse er, så er det bestemt til at leve med. Vi startede gennemgangen af kapitel 4 i MAUS med en rundt-om-bordet-øvelse hvor jeg havde delt eleverne ind i grupper af 4 og gav hver person i gruppen et ark med én af følgende overskrifter (som jeg også havde bedt eleverne skrive noter til hjemmefra): Characterize Art, Characterize Vladek, Themes so far, choices – pros and cons. Eleverne skrev nu ét stikord på deres stykke papir inden de sendte arket videre til sidemanden. Arkene gik rundt om bordet et par gange, og da der var omkring 15 stikord på hvert ark, skulle hvert ark samles op af én person i gruppen (som måtte spørge sine gruppemedlemmer hvis der var et stikord man ikke helt forstod eller kunne forklare). Vi samlede så op på klassen, og gruppemedlemmerne der havde arket med stikord til et bestemt emne, var ansvarlig for at præsentere dette emne for resten af klassen. Jeg skrev noter på SMARTBoardet imens. Jeg sluttede af med to ekstra spørgsmål: What ’nooses’ are tightened in this chapter? Why are Art’s mother’s diaries so important to him, and why does he want them so badly?

Vi kiggede også på panelerne af de hængte mus, og på panelet af Vladek og Anja og den lille Richieu der sidder hjemme, og de forvredne ansigter af de hængte mus i baggrunden. Dette udgjorde det faktisk for dagens billedanalyse.

Ud over selve tekstarbejdet repeterede vi i dag også brugen af ing-former og lavede et par SMARTBoardøvelser med verber der følges af gerundium (ing-form). Efter tekstarbejdet bad jeg så eleverne kort sige så mange af de verber vi havde arbejdet med, som muligt. En lille hurtig måde at repetere disse verber på, og jeg vil starte med samme repetition næste gang.

EP