Sir, yes, sir. Øvelsen her er noget mindre diktatorisk end den lyder, og jeg siger straks tak til min kollega Kristian for ideen. Han fortæller mig at han ind imellem beder om 10 frivillige elever (afhængig, selvfølgelig, af klassens størrelse) som skal uddannes som hans ’drill sergeants’. De andre elever sendes udenfor med en opgave, og dette kan være alt fra en grammatisk øvelse, analysespørgsmål til en tekst, en historisk tidslinje der skal sættes i orden eller noget helt andet. De ti ’drill sergeants’ instrueres samtidig helt deduktivt af læreren i svarene på de spørgsmål som resten af klassen er i gang med at arbejde med. Man sikrer sig dog hele tiden at sergenterne forstår det materiale man præsenterer, og forklaringerne bag.
Når sergenterne føler sig uddannede (og læreren også synes det), sendes de ud til grupperne hvor de nu overhører gruppens svar og retter på bedste lærervis ved at stille uddybende spørgsmål og få eleverne til selv at korrigere mulige forkerte svar.
Det kan selvfølgelig hænde at en sergent, trods sin uddannelse, ikke er helt så meget inde i stoffet som en menig, men det giver bare mulighed for en god diskussion i gruppen.

EP