Igen i dag var der fokus på analyse og tekstdiskussion, så jeg havde delt de uddrag af Maus, kapitel 5, som var dagens lektie, ind i mindre afsnit (vist nok 6 i alt), og fordelt kopier af disse afsnit på særskilte ark rundt om i klassen. Jeg bad nu eleverne rotere mellem disse forskellige afsnit og for hver station skrive et tema ned, som de mente kom til udtryk i afsnittet. Da alle elever havde været ved (næsten) alle stationer, fordelte eleverne sig igen imellem stationerne, og her skulle de nu for hvert tema prøve at argumentere for hvordan dette tema kommer til udtryk i afsnittet, både grafisk og sprogligt. Jeg havde sat de mest centrale paneler ind i en SMARTBoard-fil, og eleverne præsenterede nu på skift deres afsnit med temaer og grafisk og sprogligt udtryk.

Efterfølgende zoomede vi ind på panelerne hvor de tre børn forgiftes af Anjas søster for at undgå at blive sendt i koncentrationslejr. Vi lyttede herefter til det lydklip hvor Vladek fortæller Art om denne episode.
Vi diskuterede i den forbindelse om Maus er fiktion eller en biografisk tekst, og vi diskuterede hvad effekten er ved at blande de to genrer.

Lidt mere muntert end det meget dystre kapitel af Maus sluttede vi timen af med 10 minutters Countdown, og næste gang bliver en virtuel time hvor eleverne skal løse ca. 5 opgaver online ved hjælp af Audioboo, Google Docs, lydklip og små essayopgaver. Jeg vil selv være virtuelt tilstede i en Facebook-gruppe som jeg netop har oprettet for klassen. Mere om det senere.

EP