Giv eleverne nogle sedler med sætninger hvori en glose I har arbejdet med, indgår, eller et begreb indgår som eleverne skal kunne definere, eller noget i den dur. Sæt glosen/begrebet i kursiv, del eleverne ind i grupper af tre, og giv hver gruppe en bunke sedler som placeres ’face down’ på bordet. Find nu ’spinneren’ i SMARTBoardet (gå ind i galleriet, og søg på ’spinner’), del den ind i tre rubrikker med tre forskellige farver. Bed hvert gruppemedlem vælge en farve, og klik nu på spinneren. Medlemmet med den valgte farve skal nu tage en seddel, læse sedlen højt for de andre og forklare ordet i kursiv med egne ord for de andre.

EP