Så blev det ferie, og det betyder samtidig at jeg er færdig med mit forløb i Almen Sprogforståelse, danskdelen. Jeg vil fra det forløb lige dele en enkelt time som jeg og klassen faktisk havde ret meget fornøjelse med. I timen hvor vi ville gennemgå sociolekter og dialekter, brugte jeg fra serien Kampen om sproget, afsnittet ’dialekterne’.

Men inden jeg startede filmen, bad jeg dem udfylde et lille skema hvor de skulle give forskellige dialekter karakter. De skulle gøre det helt ud fra deres fordomme om disse dialekter, og fik altså ikke lov til at høre dem i første omgang. De skulle bare stikke ’københavnsk’, ’sønderjysk’, ’vestjysk’, ’fynsk’, ’sjællandsk’ og ’bornholmsk’ en karakter mellem 1 og 10 (1 skidt, 10 dejligt).

Jeg viste nu klassen de første 14 minutter og 20 sekunder af filmen (indtil sprogforsker Jens Normann Jørgensen kommer på), og herefter stoppede jeg filmen og minimerede. Imens eleverne havde set filmen, havde jeg selv tastet resultatet fra den første ’undersøgelse’ ind i et regneark og fundet gennemsnitsværdien for hver dialekt. Præcis som Jens Normann Jørgensen senere i filmen røber, så scorede københavnsk lavest.

Nu gik vi så i gang med anden del af vores eksperiment (eller mit eksperiment med klassen). Jeg gik ind på denne hjemmeside fra København Universitet med dialekter og spillede nu de nye optagelser med de samme 6 dialekter som før. Dog uden at fortælle eleverne hvilken dialekt var hvilken. De skulle bare give en karakter mellem 1 og 10 til hver af de 6 dialekter.

Jeg samlede besvarelserne sammen og viste nu resten af Kampen om sproget-afsnittet. Mens eleverne så resten, tastede jeg de sidste resultater ind, og da filmen var slut, kunne jeg vise dem resultatet af deres egen undersøgelse, som faktisk godt kunne pege lidt i samme retning som Jens Normann Jørgensen forudser i sidste del af serien: At når folk rent faktisk hører de forskellige dialekter, så ligger københavnsk højere end det først blev vurderet til. Og det gjorde den sandelig også hos mine elever. Jeg tror de synes det var skægt at prøve eksperimentet på egen krop, vi fik en fin diskussion om dialekter og vores forhold til dem, og serien kan klart anbefales. Tak til Jakob, som introducerede mig for den!

Med de ord, rigtig god ferie, og nu tager jeg til Rom.

EP