Med back channels kan du give eleverne mulighed for at synkronskrive, og ved at sætte klassens projekter til en computer der er knyttet til denne back channel kan I også følge med selvom nogle af jer måske er i fuld gang med at lave noget andet. Jeg har vist tidligere nævnt TodaysMeet. Her opretter du ganske gratis og anonymt et rum, deler linket med eleverne, og disse kan nu skrive i denne back channel. Men også Google Docs kan anvendes som back channel. Her kommer fem ideer til hvordan du kan bruge fænomenet:

  1. Under en klassediskussion skriver elever stikord eller noter i deres back channel-program, og på den måde får I et samlet referat af diskussionen. Man kan også her selvfølgelig poste spørgsmål eller diskussionsindlæg som andre så kan tage fat i. Man behøver altså ikke nødvendigvis vente på at man får lov til at få ordet. Har man en pointe lige her og nu, kan den bare postes, og så kan man evt. uddybe senere.
  2. Du kan også lave afstemninger eller evalueringer ved hjælp af back channels og derigennem få et hurtigt overblik.
  3. Brug back channels som et alternativ til at tone timen ned: Få elever til at skrive et centralt stikord fra dagens time, og med udgangspunkt i de samlede stikord kan I så tone timen op.  Det samme kan man gøre med dagens lektie: Bed eleverne skrive et centralt stikord fra dagens lektie i en back channel, og gennemgå den så ud fra stikordene. Jeg har tidligere også blogget om denne íde, men fordelen ved at skrive i en back channel er, at I let kan gemme stikordene.
  4. Vælg en referent eller to eller tre som skal tage notater til et lærerforedrag eller andre elevforedrag. På den måde kan elever følge med i referatet samtidig med at det skrives, og er flere elever på, kan de supplere hinanden mens resten kan koncentrere sig om at lytte efter. Igen kan I selvfølgelig gemme resultatet. Du kan jo også bede alle elever skrive noter til lærerforedraget på samme tid i den samme back channel.
  5. Lav den stressede brainstorm direkte i en back channel.  Du kan på forhånd have skrevet de spørgsmål ind som eleverne skal arbejde med, og på denne måde kan de sammen udfylde og besvare arbejdsspørgsmålene. Bagefter kan I så samle op samlet på klassen.
EP