8) Afstemning på Facebook omkring valg af kommende emner. Jeg kan kun nå et enkelt emne mere med mine 3.g’er inden jeg går på barsel til marts, og da de jo har siddet og skrevet studieretningsprojekt, og jeg skal forberede det emne jeg skal læse med dem i min juleferie, oprettede jeg en afstemning på Facebook med de valgmuligheder vi har for emner. Det har egentlig skabt en ret god stemning omkring det vi skal læse: Flere er inde at kommentere og opfordre hinanden til at stemme noget bestemt, og flere er inde og synes om disse kommentarer. Der er klare regler om at flertallet bestemmer, men jeg synes alligevel det er rart at se et vist engagement i valget af emne selvom det selvfølgelig ikke er alle der får deres ønske opfyldt.
EP