Inspireret af denne Top 10 no-nos of Interactive Whiteboards  af The Innovative Educator tænkte jeg at den da måtte kunne vendes rundt og gøres til 10 ting du hellere end gerne må gøre med SMARTBoardet.

  1. Du må gerne gøre elementer større og mindre mens du står ved tavlen. Det kan være praktisk at skalere et element stort mens I taler om det, for derefter at gøre det mindre og måske endda placere det i et hjørne når I er klar til at gå videre, så der er mere tavleplads fri til næste punkt. Eleverne kan godt huske hvad det nu formindskede element indeholdt selvom det måske ikke ses helt tydeligt.
  2. Du må gerne bruge SMARTexpress-softwaren til interaktive øvelser så eleverne kan løse disse opgaver på deres computere frem for ved tavlen. Det gør det også let for eleverne at se tavlefiler I har brugt på klassen, hjemme uden at de behøver at downloade den temmelig tunge Notebook-software.
  3. Du må gerne lade eleverne overtage tavlen når der f.eks. skal laves sorteringsøvelser eller lignende. Det giver dig en dejligt tilbagetrukket rolle i klassediskussionen.
  4. Du må gerne lave din skrift (i hvert fald hvis du skriver ligeså ulæseligt som jeg gør) om til maskinskrift med tekstgenkendelsesværktøjet efter endt time.
  5. Du må gerne stå ved boardet mens du gennemgår en præsentation, i stedet for at stå helt henne ved computeren. På den måde skaber du et klart fokus på præsentationen og dig.
  6. Du må gerne lade f.eks. halvdelen af elverne lave en opgave ved boardet mens du selv tager den anden halvdel med ud af lokalet og gennemgår en anden opgave med dem. Eller endnu bedre: Hvis der er mulighed for det på din skole, kan du måske endda booke flere lokaler med boards og dele eleverne ind i endnu mindre grupper der arbejder ved hvert deres board mens du underviser resten.
  7. Du må gerne eksportere tavlefilen til PDF efter endt time, uploade denne fil på klassens e-læringsplatform og derigennem gemme klassens samlede noter.
  8. Du må gerne skrive/tegne dynamisk. Du må hellere end gerne ændre på indholdet på tavlen, lave om og skrive til, efterhånden som timen udvikler sig.
  9. Du må gerne bruge flere forskellige medier på tavlen, så du både har lyd, billeder, video og tekst samlet et sted.
  10. Du må gerne dele dine bedste SMARTBoardfiler med andre lærere, ligesom du gerne må hente andre læreres filer eller lade dig inspirere af dem på SMART Exchange.
EP