Få eleverne til at træne brugen af modalverber med denne lille samtaleøvelse. Skriv små sedler med dagligdagsproblemer (store eller små – du kan evt. lade dig inspirere af P4s Mads og Monopolet), og sæt et problem på ryggen af hver elev (eleven har altså ikke set sit eget problem). Det kunne f.eks. være ‘my parents don’t know my boyfriend is much older than me’.
Eleverne går nu rundt i klassen og hører gode råd fra deres klassekammerater som siger sætninger der indledes med ‘if I were you, I would….’ eller ‘you ought to….’ eller ‘you should….’ eller ‘you might consider….’ osv.
Når eleverne har vandret rundt mellem hinanden, delt gode råd ud og taget imod gode råd, prøver de til sidst at gætte hvad mon deres problem var, baseret på de gode råd de har fået.
Tak til Anja for ideen.

EP