Min kollega Sidsel, der skriver bloggen SportMat, fremlagde forleden et forslag til en IT-strategi, som hun også har skrevet dette blogindlæg om: 90-90. I stedet for – som så mange andre skoler – at tænke i papirløse klasser eller iPad-klasser, foreslår Sidsel at strategien bliver at sikre sig at så bred en gruppe som muligt får så højt et niveau af IT-kompetencer som muligt. 90 procent af eleverne skal altså opleve at IT inddrages i undervisningen 90 procent af tiden. Jeg synes Sidsels forslag er rigtig godt tænkt: Mange af de andre IT-projekter vi hører om i disse dage, handler jo ellers netop om forsøgsklasser, hvilket betyder at et fåtal af eleverne får sat de mest innovative IT-pædagoger på skolen på som undervisere og får stillet størstedelen af IT-ressourcerne til rådighed. Selvfølgelig er der brug for at få afprøvet nogle nye tendenser inden for digitale medier og IT, og dette lader sig sjældent gøre på en hel skole på en gang (af økonomiske hensyn), men der er så sandelig også brug for at sikre at ALLE elever forlader vores uddannelsessystem ikke bare med de allermest grundlæggende IT-kompetencer (så som brugen af Word), men også med en evne til at sætte sig ind i nye programmer og systemer og med evnen til at omsætte den viden i læringssammenhænge. Det er ikke kun et fåtal af eleverne, der skal have muligheden for at udfolde sig innovativt og kreativt med de mange nye muligheder som f.eks. Internettets gratis web 2.0-programmer byder. Det skal være reglen og ikke undtagelsen. At målrette en strategi på at så mange elever som muligt bliver undervist i og med læringsfremmende anvendelse af et bredt udbud af forskellige IT-tendenser, vil også sikre at vores elever uddannes til at interagere mediebevidst og mediekritisk uden for de gymnasiets trygge rammer.
EP