Det er ikke mere end et par dage siden jeg på et kursus hørte om denne ide, og alligevel har jeg allerede nu glemt hvem den kom fra, så på forhånd undskyld for tyveriet! Ideen handlede om at man som lærer kan sikre sig at eleven har et vist ejerskab til en stil/en opgave ved hjælp af skærmoptagelse. Når eleverne skal aflevere en stil, skal de sammen med stilen aflevere en lille skærmoptagelse (fx lavet med screencast-o-matic) hvor de scroller ned over det færdige dokument mens de – ganske uformelt (og uden at læse op) fortæller hvad der er i fokus i hvert afsnit (”her skriver jeg så om…..” eller ’min pointe med dette afsnit er at…’). En elev der ikke selv har skrevet opgaven, har nok ikke helt så let ved at omsætte det skriftlige produkt til et mundtligt resume – i hvert fald ikke uden at eleven har sat sig grundigt ind i opgaven, og så er det lige ved at det ikke gør så meget at eleven ikke har skrevet den selv.

I sprogfagene er der selvfølgelig den ekstra bonus at du får et mundtligt aspekt ind over.
EP