grammarAt træne grammatik i forbindelse med tekstlæsning og at identificere grammatiske regler ud fra autentiske kontekster er næppe nyt for nogen. Men det kræver jo unægtelig mere forberedelse fra lærerens side end blot at hive et kapitel fra Fejlstøvsugeren frem og bede eleverne løse opgave B2 og oversætte tekststykke D1. På Facebookgruppen ’Engelskundervisere på de gymnasiale uddannelser’ fandt jeg et par rigtig gode ideer og har forsøgt at tilføje mine egne. Tusind tak til Christina Egholm for inspiration til dette indlæg og for at lade mig poste hendes ideer.

  1. Find en tekst med få (valgfri ordklasse). Brug det til at diskutere hvad dette gør ved teksten, evt. med omskrivning hvor ordklassen pludselig optræder. Et eksempel kunne jo være adjektiver i digtet “The British” af Benjamin Zephaniah.
  2. Elever battler mod hinanden og finder hurtigt ti verber, ti substantiver, ti præpositioner osv. i teksten.
  3. Find synonymer: Vælg et ord fra teksten (fx et ord som ’different’ eller ’angry’ eller ’story’), og bed eleverne i grupper finde så mange synonymer for ordet som muligt. Diskuter herefter hvorfor mon netop dette ord er valgt i teksten, og hvilke konnotationer der ville følge med de andre ord. Du kan se en lang liste med forskellige ord og mulige synonymer her.
  4. Eleverne finder ing-former i teksten og identificerer hvilke er lange tillægsformer, hvilke er udvidede tider, hvilke optræder som gerundium (efter fx præpositioner) og så videre. Samme kan I prøve at opstille nogle regler for disse forskellige forekomster. Og så kan I selvfølgelig sikkert også finde et par ord der ender på ’ing’ som er substantiver. (Jeg har brugt de to første afsnit af Animal Farm kapitel 1 til denne øvelse).
  5. Undersøg tekstens kommatering. Og opstil hovedregler herfor.
  6. Identificer den centrale tid i et tekststykke, og diskuter afvigelserne. Dette er en rigtig fin måde at få identificeret forskellen mellem fx førtiderne og nutid/datid.
  7. Undersøg de relative pronominer i et tekststykke, og diskuter herefter hvornår der bruges hhv. who, whom, which, that og whose. Opstil regler. Brug fx de første to afsnit af kapitel 4 i Animal Farm.
  8. Samme afsnit i Animal Farm kan også bruges til at undersøge placeringen af forskellige typer adverbialled.
  9. Brug hele kapitel 3 i Animal Farm til at undersøge modalverberne could, should, would. Hvordan optræder disse og i hvilken betydning? Hvilken effekt har modalverbet ‘should’ fx i sætningen ’it was natural that [the pigs] should assume the leadership’?
EP