© Mary Harrsch

Sidste skoleår blottede jeg min nemesis: Elever som jeg ikke kan nå. Ikke på grund af deres manglende motivation eller deres manglende faglige evner nødvendigvis, men fordi min(e) undervisningsmetode(r) overhovedet ikke når dem, og disse elever har mod nok til at stå ved dette faktum: At de bare ikke forstår det jeg prøver at lære dem. Og min nemesis er at jeg ikke har tålmodigheden (eller evnerne) til at blive ved og ved og ved til jeg er sikker på at de faktisk forstår. Efter at have læst denne artikel om square pegs besluttede jeg at prøve at gøre noget ved det. Jeg ville prøve at lave meget udspecificerede evalueringer til meget konkrete undervisningssituationer, så jeg på den måde kunne få identificeret problemfelterne. Det viste sig ikke at kunne  lade sig gøre i praksis – i hvert fald ikke i ret høj grad. Jeg kunne simpelthen ikke afsætte tiden til at udføre spørgeskemaerne og bearbejde de indsamlede data hensigtsmæssigt. Her skal jeg altså arbejde lidt mere med nogle effektive systemer.

Men emnet om relationer i klasselokalet har haft min interesse i nogen tid nu (det er jo så trendy), og jeg ønsker oprigtigt at udvikle metoder til at møde de square pegs der sidder i mit klasselokale med respekt for også deres læring.

Selvom Pernille Ripp skriver om yngre elever, har hendes skema her over typisk dårlig opførsel og løsningsforslag elementer der sagtens kan minde os om hvordan vi hensigtsmæssigt kan håndtere sådanne situationer.

Elever har også forventninger til undervisningen, og disse er selvfølgelig også relevante at holde sig for øje. I denne lille video præsenteres vi for ti ganske rimelige forventninger elever har til deres undervisning.

Og så er det selvfølgelig nødvendigt at elever der har ekstra svært ved noget, forstår at de så bliver nødt til at yde en ekstra indsats. På min arbejdsplads har vi i år indført såkaldte studiemoduler. Pointen med disse studiemoduler er netop at undervisningen i højere grad kan individualiseres, og at eleverne her altså kan få hjælp til fx lektielæsning, opgaveskrivning eller andre specifikke læringsmål som de har svært ved. Jeg er glad for at vi næste år fortsætter med studiemodulerne, som jeg forhåbentlig kan lære at bruge til endnu mere effektivt til at individualisere undervisningen.

EP