I de digitale skriftlige eksamener til både skriftlig engelsk og skriftlig dansk er der opgaver hvor eleverne selv skal søge informationer der kan anvendes i opgaven. Det kræver at man træner eleverne systematisk i god internetsøgning – bl.a. ved at lære eleverne hvordan man skærper sin søgning. Selvom der er mange andre søgemaskiner eleverne bør kunne søge på end Google (fx Infomedia), så er det alligevel kun Google jeg her har et lille tip til her.

Til at træne søgning på Google kan man med fordel bruge Googles search operators som viser hvordan man kan kvalificere sin Google søgning. Bed eleverne lave søgninger hvor de både prøver at benytte sig af disse ’search operators’ og prøver at undlade dem, og sammenlign resultaterne.

Da man også kan søge på specifikke filtyper, kunne en anden opgave gå på at bede eleverne søge specifikt på fx PowerPoints om et bestemt emne, og i stedet for at bede eleverne selv producere en præsentation om et emne, skal eleverne nu forbedre en allerede foreliggende præsentation.

EP